เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียนเว็บจริงคือเว็บไหน?

ads

ระวัง! โดนหลอกลงทะเบียนผิดเว็บไซต์

เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มรองรับผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจากโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท เพราะในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วง และมีคนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้ประกอบการขาดรายได้ การลดจำนวนพนักงาน การปิดกิจการทั้งชั่วคราวและถาวร นอกจากผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบแล้ว ลูกจ้างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทั้งการขาดรายได้ การตกงาน และปัญหาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทำให้มีผู้ประสงค์ขอรับเงินเยียวยาเป็นจำนวนมาก

การลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยานี้จะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วน จึงถือเป็นโอกาสให้มิจฉาชีพสร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบก่อนลงทะเบียน เว็บไซต์ปลอมจะมีลักษณะ ดังนี้

1

ชื่อและนามสกุลเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ถูกต้องใช้ชื่อว่า “ www.เราไม่ทิ้งกัน.com” ซึ่งนามสกุลของเว็บไซต์จะต้องเป็น .com หากพบเห็นนามสกุลอื่นให้สันนิษฐานว่าเป็นเว็บปลอม ขณะที่ชื่อจะต้องตรวจสอบว่าสะกวดถูกต้องทุกคำ คือ คำว่า เราไม่ทิ้งกัน ควรตรวจสอบการสะกวด การใช้วรรณยุกต์ให้ถูกต้อง เพราะเว็บไซต์ปลอมจะสะกดผิด แต่หลอกตาให้คนหลงเชื่อและกดเข้าสู่เว็บไซต์

2

เครื่องหมายยืนยันการลงทะเบียน

เว็บไซต์จริงจะมีเครื่องหมายถูก “สีฟ้า” เพื่อยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ขณะที่เว็บไซต์ปลอมมักจะใช้ “สีเขียว” การลงทะเบียนสำเร็จในเว็บไซต์ปลอมไม่สามารถขอเบิกเงินเยียวยาได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังให้ทุกขั้นตอน หากพบสิ่งปกติควรหยุดทำและหาแหล่งที่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์จริงอย่างถูกต้อง รวมถึงแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ปลอมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3

SMS แจ้งการลงทะเบียน

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะมี SMS หรือ E-mail แจ้งเตือนกลับมายังเบอร์โทรศัพท์และกล่องจดหมาย ขึ้นอยู่กับช่องทางที่ผู้ใช้ระบุ โดยปกติเบอร์โทรศัพท์สามารถลงทะเบียนได้ 5 บุคคล เมื่อลงทะเบียนจะมี SMS ส่งเข้ามายังเบอร์โทรศัพท์ ซึ่ง SMS นี้อาจจะมีทั้งแจ้งการลงทะเบียนผ่านและไม่ผ่านก็ได้ กรณีที่ลงทะเบียนไม่ผ่านอาจเกิดจากการระบุข้อมูลบางส่วนผิด เช่น เลขบัตรประชาชน แต่ในกรณีที่ได้รับ SMS แจ้งลงทะเบียนไม่ผ่าน ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้

หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยในเว็บไซต์จริงแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือรหัส OTP ห้ามส่งให้ผู้ใดโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะถูกใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ได้ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและการเงินจะต้องระมัดระวังเป็นพืเศษ เพื่อป้องกันการเสียผลประโยชน์ของตนเอง และป้องกันไม่ให้ผู้อืนผู้ใดขโมยข้อมูลอันเป็นของเราไปกระทำการที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเรา

ข้อมูลส่วนตัวมีความสำคัญมากจึงควรตรวจสอบเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อนการลงทะเบียน สำหรับผู้สูงอายุที่อาจไม่ชำนาญการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ควรให้ลูกหลานช่วยเป็นธุระในส่วนการลงทะเบียนให้ เพราะจะช่วยระมัดระวังข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้มากกว่า ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19 ได้ที่ >> www.เราไม่ทิ้งกัน.com <<

อ่านเพิ่มเติม: