Home สำรวจตลาด ข่าวสาร Promotion K-Saving Memo ปี55

Promotion K-Saving Memo ปี55

โปรโมชั่น K-Saving Memo ปี55

กสิกรไทยชวนคนไทยออมผ่านโปรแกรม K-Saving Memo

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโปรแกรม K-Saving Memo (บันทึกเงินออม ปี2555) ซึ่งเป็นโปรแกรมบันทึกรายรับ-รายจ่าย เพื่อส่งเสริมวินัยทางการออม พร้อมเพิ่มรูปแบบการแสดงผลด้านรายจ่าย เพื่อช่วยในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการออมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมหรือติดตามโปรโมชั่นได้ที่ k-weplan.com หรืออีเมลขอรับแผ่นซีดีได้ฟรีที่ k-weplan@kasikornbank.com


Exit mobile version