Traveloka Valentine’s Day ลุ้นรับฟรี ตั๋วเครื่องบิน 2 ที่นั่ง

ads

Love’s Day Giveaway

วาเลนไทน์นี้คุณจะมีโอกาสได้พาคนที่คุณรักไปเที่ยวในประเทศไทยกับสายการบิน Thai smile ฟรี! Valentine’s Day Giveaway ลุ้นรับฟรี! ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ในประเทศ จาก Thai Smile 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง จาก Traveloka โดยมีกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

 1. คลิก Like หน้า Facebook Fan Page ของ Traveloka
 2. Comment ใต้ภาพใน facebook บอกชื่อสถานที่ในประเทศที่อยากไป (เส้นทางให้บริการโดยไทยสมายล์)
 3. Tag เพื่อน 1 คนอยากจะพาไปด้วย
 4. Share โพสต์กิจกรรมนี้บนหน้า Facebook ของตัวเอง
 5. เข้าไปที่ Traveloka Facebook >>  https://www.facebook.com/TravelokaTH/

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 10 – 14 ก.พ. 2016 เวลา 23.59 น. ประกาศผลภายใน 29 ก.พ. 2016

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ระยะเวลาของกิจกรรม: 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 23.59 น. ตามเวลาในประเทศไทย
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือเข้าร่วมภายหลังจากที่ระยะเวลาของกิจกรรมนี้สิ้นสุดลงจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับรางวัล
 • Traveloka จะเลือกผู้โชคดีจำนวน 2 ท่าน โดยการสุ่มเลือกจากรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมด
 • ผู้โชคดีแต่ละท่านจะได้รับรางวัล บัตรรางวัลโดยสาร ไป-กลับ ชั้น Smile Saver สำหรับเส้นทางในประเทศ จากสายการบินไทยสมายล์จำนวน 2 ใบ สำหรับ 2 ที่นั่ง
 • ผู้โชคดีที่ได้รับการเลือกจะได้รับการติดต่อจาก Traveloka ผ่านทางข้อความส่วนตัวบนเฟสบุ๊ค
 • หากผู้โชคดีดังกล่าวไม่ติดต่อกลับภายในช่วงเวลาที่กำหนด ทางบริษัทจะถือว่าผู้โชคดีนั้นได้สละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลนั้นแก่ผู้โชคดีท่านอื่นแทน
 • Traveloka จะทำการจัดส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ของผู้โชคดีแต่ละท่านหลังจากได้รับการยืนยันแล้ว
 • ผู้ได้รับรางวัลจะถูกคัดเลือกโดย Traveloka และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานในเครือ Traveloka และ PT Trinusa Travelindo ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกับทางสายการบินไทยสมายล์โดยตรงเพื่อสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โทร. 1181 และกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • บัตรรางวัลนี้สามารถใช้ได้กับการเดินทางในเส้นทางภายในประเทศเท่านั้น
 • บัตรรางวัลนี้สามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559
 • ทางสายการบินไทยสมายล์ ขอสงวนสิทธิ์งดการสำรองที่นั่งในช่วงเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และในกรณีที่นั่งเต็ม
 • ผู้โดยสารจะต้องแสดงจดหมายรับรางวัลตัวจริงพร้อมบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ในการสำรองที่นั่งและเช็คอินที่สนามบิน
 • ท่านผู้โดยสารจะต้องชำระ ค่าภาษีต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆด้วยตัวเอง
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางของผู้ได้รับรางวัล
 • บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถนำมาแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหาย และการสูญหายของของรางวัลในระหว่างการจัดส่ง
 • สายการบินไทยสมายล์มีสิทธิ์ในการเพิกถอนของรางวัลหากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • Traveloka และสายการบินไทยสมายล์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกจดหมายรับรางวัลฉบับใหม่ ในกรณีที่เอกสารชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย ในทุกกรณี
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า