Robinson Online ฉลอง LINE Friends 10 ล้านคน แจกของกระจุย

ร่วมสนุกกับกิจกรรมฉลองเฟรนด์ ที่ Robinson Online 10 ล้าน แจก 10 หมื่นคะแนน 10 รางวัล กับคำถามแฟนพันธุ์แท้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค. 2559 ประกาศผลวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ไปร่วมสนุกกันได้เลย >> line://ch/1381321049/enquete/54100

เงื่อนไขการร่วมสนุก

  1. สามารถร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. – 31 ก.ค.59 และประกาศผลวันที่ 15 ส.ค.59 ที่ Timeline
  2. จำกัดการร่วมสนุก 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์
  3. ผู้โชคดีสามารถรับของรางวัลได้ที่จุดบริการลูกค้าโรบินสันสาขาที่แจ้งความจำนงไว้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ส.ค.59
  4. ผู้โชคดีเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (625.-)
  5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
  6. กรณีที่ผู้โชคดีไม่มารับรางวัลตามวันที่บริษัทฯ กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  7. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด