Promotion นิทรรศการภาพถ่ายสองขั้ว ANT(ARCTIC)A

ads

โปรโมชั่น นิทรรศการภาพถ่ายสองขั้ว ANT(ARCTIC)A

แสดงผลงานภาพถ่ายร่วมของศิลปินชื่อดัง

ใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพต้องไม่พลาดงานแสดงผลงานภาพถ่ายร่วมของศิลปินชื่อดัง สตีเฟ่น อีสทอร์ช และ แคโรไลน่า เฟอร์ก ในโปรโมชั่นนิทรรศการ “ANT(ARCTIC)A” นิทรรศการนี้นำเสนอผลงานที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงทั้งในแง่การนำเสนอ และทัศนียภาพที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งไม่ได้เห็นแต่เรื่องความสวยงามเพียงอย่างเดียว ยังสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่ศิลปินต้องการสื่อออกมา ทั้งความเงียบเหงาและว่างเปล่า ผ่านทางภาพถ่ายอีกด้วย ท่านที่สนใจเข้าชมงาน สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 พ.ย. ณ ละลานตา ไฟน์อาร์ต เวลาทำการ อังคาร-เสาร์ เวลา 10.00 น. – 19.00 น.