วิ่งไล่ยุง 10 มกราคม 2563 จัดวิ่งที่ไหนบ้าง?

ศุกร์ 10 มกราคม 2563 ร่วมกิจกรรมกับกระทรวงสาธารณสุข

หากคุณเคยถูกยุงลายกัด ก็ต้องกลัวกันว่ารอบนั้นจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่า ? เพราะหากใช้ไม้ตียุงไล่ตีก็จะเป็นการแก้ปัญหาแค่ปลายทาง หากจะต้องการกำจัดลูกน้ำยุงลายให้เฉพาะจุด ก็ต้องกำจัดถึงแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ไม่ว่าจะเป็น กระถางที่เรารดน้ำ แจกันดอกไม้ ห้องน้ำ หรือแม้กระทั่งท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างมือ อ่างล้างหน้า หากมีพื้นที่ให้แม่ยุงเข้าไปวางไข่ได้ “ไข้เลือดออก” ก็มีโอกาสระบาด กระทรวงสาธารณสุขจึงถือโอกาสนี้ชวนประชาชนออกมาทำกิจกรรม “วิ่งไล่ยุง” ในวันศุกร์ที่ 10 ม.ค.63 เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงโรคไข้เลือดออก

 

เหตุผลที่คนไทยควรตระหนักเรื่อง “ไข้เลือดออก” เพราะเป็นโรคที่ไม่เลือกช่วงเวลาระบาดเฉพาะเดือนมกราคม – มีนาคม แล้ว เพียงแค่มีแหล่งน้ำให้ยุงเพาะพันธุ์ได้ ก็เป็นสาเหตุหลักสำคัญให้เกิดการระบาด และไข้เลือดออกอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตด้วย โดยในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีสถิติที่น่าสนใจ ดังนี้

  • มีผู้ป่วยเฉพาะคนไทยเป็นไข้เลือดออกถึง 125,235 ราย ถือว่ามีจำนวนมากทีเดียว
  • และมีผู้เสียชีวิตถึง 131 ราย
  • ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนอายุ 5 – 14 ปี
  • นอกจากช่วงวัยข้างต้น อาชีพที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกบ่อยที่สุด คือ ชาวสวน
  • วัยทำงานก็มีโอกาสเป็นไข้เลือดออกสูง

สถานที่ที่มีการระบาดของ “ไข้เลือดออก” ในประเทศไทย ได้แก่

  • โรงเรียน และสถานศึกษา
  • ศาสนสถาน วัด
  • สถานพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดยุงลาย และกิจกรรมวิ่งไล่ยุง คือ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”

วิ่งไล่ยุง จัดกิจกรรมในวันที่ 10 มกราคม 2563 ในเวลา 16.00 น. ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี แต่การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ตัดวงจรชีวิตยุง มีในช่วง เดือนมกราคม – มีนาคม และทางผู้จัดกิจกรรมคาดหวังว่าประชาชนจะออกมากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านตัวเอง เพื่อลดไข้ปวดข้อยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก

โดยหากคุณมีอาการไข้สูง ก็ควรรีบพบแพทย์หรือหากระยะทางไกล ก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก อสม. ใกล้บ้านได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaihealth.or.th

บทความแนะนำ :

อ่านเพิ่มเติม :

ดูโปรโมชั่น “งานวิ่ง” ทั้งหมดได้ที่นี่