Home ข่าวสาร Event Updates โปรโมชั่น รพ.กล้วยน้ำไท ชวนวิ่งเพื่อพ่อ

โปรโมชั่น รพ.กล้วยน้ำไท ชวนวิ่งเพื่อพ่อ

Promotion รพ.กล้วยน้ำไท ชวนวิ่งเพื่อพ่อ

เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน ณ สวนลุมพินี 

ขอเชิญชาวไทยทุกท่าน รวมพลัง รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันวิ่งเพื่อพ่อ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 โดยมีให้เลือก 3 รายการ วิ่งควอเตอร์มาราธอน เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน ระยะทาง 10.550 กม. เดินเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 2.5 กม. และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ณ สวนลุมพินี เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนกล้วยน้ำไทมูลนิธิในการช่วยเหลือสังคม เช่น ผู้ประสบภัยต่างๆ และบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์ด้านการศึกษาแก่นักเรียนในสายอาชีพหลัก สูตรวิชาพนักงานผู้ช่วยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทให้แก่เยาวชน ผู้สนใจโปรโมชั่นกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พ.ย. 2554


Exit mobile version