Promotion เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฟรี! สำหรับสถาบัน​การศึกษา​

โปรโมชั่นเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฟรี สำหรับสถาบัน​การศึกษา

ชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฟรี

องค์​การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม ขอ​เชิญชมนิทรรศ​การ ​เรื่อง ​ความหลากหลายทางชีวภาพ สาย​ใย​แห่งธรรมชาติ ฝ้าย​และกัญชง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์สม​เด็จพระนาง​เจ้าสิริกิติ์ อำ​เภอ​แม่ริม จังหวัด​เชียง​ใหม่ ​โดยจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสถาบัน​การศึกษาต่างๆ สามารถนำคณะนัก​เรียน นักศึกษา ​เข้าชมได้ฟรี ​โดย​ไม่​เสียค่าบัตรผ่านประตู ตั้ง​แต่วันนี้ จน​ถึง 30 ก.ย. 54 สอบถามข้อมูล​เพิ่ม​เติม​ได้ที่ ส่วน​เผย​แพร่​และประชาสัมพันธ์ ​โทรศัพท์ 0-5384-1234 ​และ www.qsbg.org