Home สำรวจตลาด ข่าวสาร Promotion บีโอไอแฟร์ 2011 จัดประกวดพาวิลเลียนหัวใจสีเขียว

Promotion บีโอไอแฟร์ 2011 จัดประกวดพาวิลเลียนหัวใจสีเขียว

โปรโมชั่น บีโอไอแฟร์ 2011 จัดประกวดพาวิลเลียนหัวใจสีเขียว

ชวนประชาชนร่วมโหวตลุ้นรับรางวัลใหญ่กับ บีโอไอ

บีโอไอ จัดประกวดการออกแบบพาวิลเลียนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในแนวคิด โลกสดใส ไทยยั่งยืน Going Green for the Future เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนงานนี้บีโอไอจัดโปรโมชั่นให้ประชาชนผู้เข้าร่วมชมงาน บีโอไอแฟร์ 2011 ที่จะจัดขึ้นในเดือน พ.ย. 54 ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ www.boifair2011.com ซึ่งผู้ที่โหวตให้พาวิลเลียนที่มีคะแนนป็อปปูล่าโหวต จะได้รับรางวัลใหญ่เป็นไปของที่ระลึกอีกด้วย
  

Exit mobile version