ขั้นตอนขอผ่อนชำระค่าไฟช่วงโควิด บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ads

การไฟฟ้าออกมาตรการช่วยประชาชน ผ่อนจ่ายค่าไฟ

อย่างที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังน่าเป็นห่วง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเกือบหนึ่งหมื่นคนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทำนิวไฮอยู่เรื่อย ๆ จนไม่มีโรงพยาบาลรักษาตัว เกิดภาวะขาดแคลนเตียงผู้ป่วย รวมไปถึงปัญหาวัคซีนล่าช้า ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาเป็นวันแรกของมาตรการ ล็อกดาวน์ 14 วัน รวมถึงประกาศ เคอร์ฟิว ในพื้นที่ 10 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างจนยากจะควบคุม โดยมาตรการบังคับใช้ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นราธิวาส, นนทบุรี, ปทุมธานี, ปัตตานี, ยะลา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สงขลา ตามประกาศล่าสุด มีข้อกำหนดหลัก ๆ ดังนี้

มาตรการควบคุม  6 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ)

1. ห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 3 ทุ่ม ถึง ตี 4 ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิบสี่วัน (รวม 4 จังหวัดภาคใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส)
2. ขนส่งสาธารณะ ให้งดการเดินทาง ระหว่างเวลา 3 ทุ่ม ถึง ตี 4 ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม
3. ห้ามการเดินทางเคลื่อนย้ายนอกเขตพื้นที่ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเป็นพิเศษเส้นทางเข้าออกกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ร้านอาหารให้เปิดได้จนถึง 2 ทุ่ม และห้ามนั่งทานในร้าน
5. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้จนถึง 2 ทุ่มเฉพาะในส่วนที่จำเป็น เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต
6. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดได้ถึง 2 ทุ่ม
7. สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬากลางแจ้ง ให้เปิดได้จนถึง 2 ทุ่ม
8. สถานประกอบการนวดแผนไทย ให้ปิดดำเนินการ
9. ทั้งรัฐและเอกชนทำงานที่บ้านมากที่สุด
10. ห้ามการรวมกลุ่มเกิน 5 คนขึ้นไป
11. สถานศึกษาให้จัดการเรียนออนไลน์เท่านั้น (รวม 4 จังหวัดภาคใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส)

จากกรณีดังกล่าวข้างต้นทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับสภาวะรายได้ที่ลดลง และแบกรับภาระรายจ่ายที่เท่าเดิมทำให้ล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเล็งเห็นถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนจึงได้ออกมาตรการผ่อนชำระค่าไฟรวมถึงเลือกชำระค่าไฟบางบิลได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA (กฟภ.)

ผ่อนชำระค่าไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA (กฟภ.)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการไฟฟ้าในส่วนต่างจังหวัด ประกาศให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ตามความหมายของข้อกำหนด (1.1.1 และ 1.1.2) รวมถึงประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่มีค่าไฟค้างชำระมากกว่าหนึ่งเดือน สามารถขอทยอยชำระค่าใช้ไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถเลือกชำระค่าไฟเพียงบางเดือนผ่าน PEA Smart Plus หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทสามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ โดยต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ในการตรวจสอบ)
2. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรอง)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว (เฉพาะนิติบุคคล)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่

การไฟฟ้านครหลวง MEA (กฟน.)

การไฟฟ้านครหลวง ผู้ให้บริการไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกาศให้ผู้ที่เดือดร้อนสามารถทำเรื่องผ่อนชำระค่าไฟ ผ่านทุกช่องทางของการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA Call Center 1130 นอกจากนี้ยังสามารถชำระค่าไฟบางเดือนผ่านระบบออนไลน์ได้โดยมีหลักเกณฑ์คือต้องเรียงตามลำดับเดือนที่ค้างนานที่สุดก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.64 ไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย โดยช่องทางต่าง ๆ มีดังนี้

ขั้นตอน “ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล” ของการไฟฟ้านครหลวง

ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า
ช่องทาง MEA Smart Life Application

ช่องทาง MEA Smart Life Application
1. เลือกเมนู “ชำระค่าไฟฟ้า”
2. กดเมนู MEA Pay LITE “ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล”
3. เลือกชำระบิลแรกที่ค้างชำระ ก่อนเลือกบิลถัดไป
4. แคปภาพ คิวอาร์โค้ด หรือบาร์โค้ด เพื่อนำไปชำระผ่าน Mobile Banking หรือ Counter Service ที่ร้าน 7-11

ผ่อนชำระค่าไฟช่วงโควิด
ช่องทาง เว็บไซต์ MEA e-Service

ช่องทาง เว็บไซต์ MEA e-Service
1. เข้าสู่ระบบผ่าน https://eservice.mea.or.th หรือ “สมัครใช้บริการ” กรณีใช้งานครั้งแรกเพื่อลงทะเบียน และเพิ่มเครื่องวัด
2. เลือกเครื่องวัด เพื่อทำรายการ
3. เลือกเมนู MEA Pay LITE “ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล” และ เลือกชำระบิลเแรกที่ค้างชำระ ก่อนเลือกบิลถัดไป
4. Capture ภาพ QR Code หรือ Barcode นำไปชำระค่าไฟฟ้าผ่าน Mobile Banking หรือ Counter Service ในร้าน 7-Eleven (จำกัดวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท)

หมายเหตุ
1. โปรดเลือกบิลแรกที่ค้างชำระก่อน จึงสามารถเลือกบิลค้างชำระถัดไปตามลำดับ
2. สามารถตรวจสอบรายการชำระได้ในวันทำการถัดไป
3. กรณีมีค่าดำเนินการงดจ่ายไฟ จะไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางบิลได้ กรุณาติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขต ใกล้บ้าน

อ้างอิง : เพจเฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / การไฟฟ้านครหลวง

อ่านเพิ่มเติม