จำนวนหมอ และโรงพยาบาลของไทย เพียงพอกับผู้ป่วยโคโรน่า (COVID-19) ไหม?

ไทย พร้อมรับมือไวรัส #โควิด19 แค่ไหน ไปหาคำตอบกัน

ผ่านมาเกือบ 3 เดือน นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่เรียกว่า Covid-19 (โควิดไนน์ทีน) เชื้อไวรัสตัวร้ายที่สร้างความวิตกกังวลไปทั่วโลก ด้วยลักษณะการแพร่เชื้อไวรัส เป็นการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ ผ่านการไอ จาม มีฝอยละอองของน้ำมูกหรือเสมหะที่มีไวรัสอยู่ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการค้นพบว่า ไม่ใช่เพียงการไอและจามเท่านั้นที่สามารถส่งต่อฝอยละอองได้ การหาวและน้ำตาจากการร้องไห้สามารถส่งต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เช่นกัน ทำให้ประชาชนนานาประเทศต่างเรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา ตามคำแนะนำที่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของประเทศตนได้ให้คำแนะนำไว้อย่างเคร่งครัด เพราะนอกจากปกป้องตนเองแล้ว ยังถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของทีมแพทย์ ทีมพยาบาล ที่ทำการรักษาผู้ป่วยโคโรนา (COVID-19) ด้วย


สถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อไวรัส #COVID19 ในไทย


อัปเดตสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในไทย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 41 ราย ทั้งหมดอยู่ในความดูแลของแพทย์ ส่วนการรับมือด้านกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ออกมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันโดยได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เฝ้าระวังผู้ป่วยที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นอย่างเคร่งครัด ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อใน 5 ท่าอากาศยาน ท่าเรือ ด่านพรมแดน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) แจ้งวัฒนะ โดยจะเน้นเฝ้าระวังบุคคลผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมถึงผู้ป่วยที่เข้าข่ายเสี่ยงจะถูกแยกกักจนกว่าจะตรวจเสร็จขั้นตอน

พร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีน รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยง อย่างฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน อิตาลี และอิหร่าน


ไทย พร้อมรับมือไวรัส #โควิด19 แค่ไหน ?


หลังเกิดวิกฤติ COVID-19 เชื่อว่า หลายคนตั้งคำถามว่า ประเทศไทยมีความพร้อมด้านการรับมือโรคระบาด โดยเฉพาะไวรัสโคโรนา ได้ดีขนาดไหน ?

เมื่อดูตามรายงานดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก หรือ Global Health Security (GHS) Index พบว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือวิกฤติโรคระบาดในระดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งจากการประเมิน Global Health Security Index 2019 ล่าสุด ประเทศไทยติดอันดับที่ 6 จาก 195 ประเทศทั่วโลก

ภาพจาก voathai.com

โดยผลการประเมินดังกล่าว เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ 6 ปัจจัย ได้แก่

  • การป้องกัน
  • การตรวจจับและรายงาน
  • ความรวดเร็วในการโต้ตอบและรับมือ
  • ระบบสาธารณสุข
  • มาตรฐานการปฏิบัติตามบรรทัดฐานโลก
  • ความเสี่ยงต่าง ๆ

จำนวนหมอ และโรงพยาบาลของไทย เพียงพอกับผู้ป่วย COVID-19 ไหม?


“จำนวนแพทย์ และบุคลากรทาการแพทย์ และเตียง ปัจจุบันของไทยเป็นอย่างไร เพียงพอกับผู้ป่วย COVID-19 ไหม ?”

เชื่อว่า นี่เป็นหนึ่งในคำถามที่หลายคนกังวลอยู่ เพราะหวั่นใจว่า หากสถานการณ์วิกฤติ Covid-19 ระบาดเข้าสู่ Phase 3 อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากการระบาดระยะที่ 3 หรือ Phase 3 นั้น คือ ระยะที่เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คน ภายในประเทศ โดยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงและหาที่มาที่ไปของต้นตอการติดเชื้อไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการระบาดโดยทั่ว และความน่ากลัวของการระบาดระยะที่ 3 อีกอย่างนั้นคือ มีผู้ป่วยมากเกินศักยภาพที่ทางการจะสามารถรับได้ ทำให้เกิดการขาดแคลนทั้งยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงทำให้มาตรฐานการดูแลรักษาแย่ลง เพราะบุคลากรไม่เพียงพอระยะเวลารอคอยนานขึ้น จนอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย

เมื่อดูข้อมูลของจำนวนแพทย์ทั้งหมด ตามที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จัดเก็บข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ตามภาพด้านล่าง

และเพื่อให้เห็นภาพจำนวนหมอ และโรงพยาบาลของไทย ว่าพร้อมรับมือผู้ป่วย COVID-19 แค่ไหน คุณ popsu4 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ได้คำนวณข้อมูลจำนวนแพทย์ ไว้ดังนี้

จำนวนแพทย์

จากฐานข้อมูลของแพทยสภาปัจจุบัน “ไทย” มีแพทย์ทั้งหมด 58,555 คน โดยมีจำนวนแพทย์ที่อายุ 20-50 ปี มีจำนวน 43,539 คน แต่เมื่อดูจำนวนแพทย์ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในราชการ ที่มีอายุ 20-50 ปี มีจำนวน 28,736 คน

และจากฐานข้อมูลของแพทยสภาพบว่า จากจำนวนแพทย์ทั้งหมดมีแพทย์อายุรกรรมเท่ากับ 22% ดังนั้น อายุรแพทย์ ที่มีอายุ 20-50 ปี ในภาคราชการน่าจะมีจำนวนเท่ากับ 0.22*2,8736 = 6,336 คน

เตียงผู้ป่วย ICU

หากลองมาดูที่เตียง ICU พบว่า ไทย มีเตียง ICU ของ สธ. ทั้งประเทศ อยู่ที่ 4,500 เตียง แต่น่าเสียดายที่ในข้อมูลไม่มีระบุว่า เตียงของอายุรกรรม มีจำนวนเท่าไหร่

ทั้งนี้ ถ้าตั้งสมมติฐานว่า เตียงของอายุรกรรม มี 60% จากทั้งหมด เรามีเตียง + Ventilator ของ สธ. อยู่ที่ประมาณ 2,700 เตียง

สรุป

เราน่าจะมีอายุรแพทย์ภาครัฐ จำนวน 6,336 คน และมีเตียงรองรับผู้ป่วย ICU จำนวน 2,700 เตียง สามารถรองรับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในประชากรไทยได้ไม่เกิน 11 ล้านคน (มาจาก 667,000/0.006) เท่ากับว่า จำนวนแพทย์ และเตียงที่ว่านี้ ยังแทบไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ฉะนั้น การพยายามป้องกันตนเอง ด้วยวิธีใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงคนไอ จาม และสถานที่แออัดที่มีคนจำนวนมาก รวมไปถึงเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือเมืองที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขณะที่ผู้ที่เคยเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงไม่ปกปิดข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็อาจช่วยชะลอการแพร่กระจายของไวรัสไปจนถึงช่วงฤดูร้อน ที่อาจจะลดการกระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้


READ MORE :