บัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน 64 จ่ายวันไหน เงินเข้าเท่าไหร่

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายนได้สิทธิอะไรบ้าง

มาตรการเยียวยาเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 3 ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินกู้ให้กับกระทรวงการคลังจำนวน 54,506 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาล่าสุดหมายกำหนดการและรายละเอียดทั้งหมดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บทความนี้จะขอมาสรุปเกี่ยวกับบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน 64 จ่ายวันไหน เงินเข้าเท่าไหร่ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน

เงื่อนไขการจ่ายเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจน

สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 จะจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตร 2 ส่วน ได้แก่ 1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอีกจำนวน 300 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564) และ 2. เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564)

บัตรคนจน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายนมีเงินเข้ากี่รายการ

บัตรคนจนเดือนพฤศจิกายนมีเงินเข้ากี่รายการ เข้าวันไหน

1 พฤศจิกายน 2564

  • ซื้อสินค้าวงเงิน 200 หรือ 300 บาท ซึ่งจะได้รับทุกเดือน
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อจ่ายเพิ่มอีก 300 บาทให้กับผู้ถือบัตรฯซึ่งจากเดิมได้ 200 บาท รวมได้รับทั้งสิ้น 500 บาทโดยผู้ถือบัตรจะได้เงินรวม 700 และ 800 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564)
  • ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ นอกจากรูดเพื่อซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่ง
  • กลุ่มเปราะบาง ได้รับ 500 บาท
  • ค่าโดยสารสาธารณะวงเงิน 500 บาท ได้รับทุกเดือน
  • ค่าก๊าซหุงต้ม 55 บาท ได้ส่วนลด 3 เดือน/ครั้ง

18 พฤศจิกายน 2564

  • เงินคืนค่าไฟฟ้าที่ใช้ไม่เกิน 315 บาท ได้รับไปจนถึงกันยายน 2565 กดเป็นเงินสดได้ ประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)
  • เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับในวงเงิน 100 บาท และต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทเอง สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ประมาณ 186,625 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น)

22 พฤศจิกายน 2564

  • เพิ่มเงินเบี้ยความพิการจำนวน 200 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาท/คนต่อ/เดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท/คน/เดือน เงื่อนไขคนพิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการและต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
  • เงินเพิ่มอีก 300 บาทสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต หรือผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงเช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง

ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจจากพิษของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กินระยะเวลามาเกือบจะสองปีเต็ม สร้างบาดแผลให้กับประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจที่มีคนตกงานจำนวนมากรวมถึงมีอีกหลายกิจการที่ต้องปิดตัวลง ภาระหนักจึงตกเป็นของรัฐบาลที่ต้องกู้เงินมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มซึ่งนอกจากบัตรคนจนแล้วก็ยังมีโครงการอย่าง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สำหรับสนับสนุนสินค้าและบริการทั่วไป อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งสามารถซื้ออาหาร และเครื่องดื่มจากร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิใด ๆ กล่าวคือ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ทางรัฐก็ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน

สำหรับบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน 64 จ่ายวันไหน เงินเข้าเท่าไหร่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคงได้ทราบกันแล้วว่าในเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้ได้สิทธิอะไรบ้าง เงินเข้าวันไหน เงื่อนไขการใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นอย่างไร ถอนเป็นเงินสดมาใช้ได้กรณีใดบ้าง

อ่านเพิ่มเติม