ไม่ฉีดวัคซีนเดินทางข้ามจังหวัดได้ไหม ต้องทำอย่างไร

ผู้ไม่เคยฉีดวัคซีนเดินทางข้ามจังหวัดได้หรือไม่

หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศคลายล็อกดาวน์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางข้ามจังหวัดสามารถทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมสูงสุด รวมถึงมาตรการดูแลของจังหวัดปลายทางและที่สำคัญสามารถเดินทางได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดการเดินทางข้ามจังหวัดสามารถทำได้หรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

การเดินทางข้ามจังหวัดต้องเตรียมอะไรบ้าง

1. เอกสารรับรองอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้อำนวยการเขต ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
2. กรณีไม่มีเอกสารรับรองให้ทำการลงทะเบียนการเดินทางข้ามจังหวัดได้ที่ https://covid-19.in.th/ เพื่อรับ คิวอาร์โค้ด ใช้แสดงแก่เจ้าหน้าที่
3. เมื่อถึงด่านตรวจต้องทำการลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ

หมายเหตุ : การเดินทางข้ามจังหวัดผู้โดยสารจะถูกจำกัดจำนวนไม่เกิน 75 % ของจำนวนที่สามารถรับได้ในแต่ละพาหนะ และต้องดูแลความปลอดภัย และการป้องกันโรคตามแบบ Universal Prevention ด้วย

เดินทางข้ามจังหวัด
การเดินทางข้ามจังหวัดต้องเตรียมอะไรบ้าง

การเดินทางข้ามจังหวัดผ่านสายการบิน

กรณีเดินทางข้ามจังหวัดด้วยเครื่องบินต้องตรวจสอบมาตรการของจังหวัดปลายทางให้ถี่ถ้วน พร้อมเตรียมเอกสารที่จำเป็น ดังนี้

  • เอกสารยืนยันการเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์ หรือใบยืนยันการฉีดจากโรงพยาบาล หรือเอกสารยืนยันจากหมอพร้อม
  • เอกสารยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีตรวจแบบ RT-PCR หรือ ATK เท่านั้น
  • เอกสารแสดงหลักฐานการยกเว้น กรณีจังหวัดปลายทางต้องการ เช่น ใบหลักฐานผ่านการติดเชื้อไปแล้วไม่เกิน 90 วัน / หลักฐานผ่านการกักตัว เป็นต้น

แนวทางปฎิบัติตัวเมื่อถึงจังหวัดปลายทาง

  • ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดปลายทาง และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
  • สังเกตอาการตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดปลายทาง ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มจะต้องมีเอกสารอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต หากไม่มีสามารถเข้าไปลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อนำ คิวอาร์ โค้ด แสดงแก่เจ้าหน้าที่ จากนั้น ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ที่ด่านตรวจ

ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วอาจไม่ได้รับผลกระทบต่อการเดินทางข้ามจังหวัด แต่สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยซึ่งมีอยู่จำนวนราว ๆ 18 ล้านคนหนึ่งในนั้นได้แก่กลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปีที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนให้ฉีดในเดือนนี้คนกลุ่มดังกล่าวหากต้องการเดินทางข้ามจังหวัดต้องทำอย่างไร

การเดินทางข้ามจังหวัดของผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและต้องการเดินทางข้ามจังหวัดทั้งทางบกและทางอากาศ หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ต้องศึกษาข้อกำหนดทางสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดที่ท่านต้องการไปอย่างถี่ถ้วนซึ่งอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ในส่วนของข้อกำหนดของกรมอนามัยผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องมีการคัดกรองด้วย Thai Save Thai รวมถึงใช้ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ที่เป็นลบภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ประกอบการเดินทางได้ อ้างอิง : บีบีซี ไทย

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการสถานที่ ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

ภายใต้ข้อกำหนด ที่ออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดสามารถแสดงผลตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR หรือ ชุดตรวจ ATK ว่าปลอดเชื้อในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนใช้บริการได้

สถานประกอบการ 3 ประเภทที่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานดังกล่าว
-สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ตัดผม ทำเล็บ ร้านสัก
-สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา สถานประกอบการนวดแผนไทย
-สนามกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันที่มีผู้ร่วมชมไม่เกิน 25%

คงได้ทราบกันแล้วว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหากมีความประสงค์ต้องการเดินทางข้ามจังหวัดมีเงื่อนไขอย่างไร นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงเงื่อนไขการใช้บริการสถานบริการต่าง ๆ ว่าต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง รวมถึงวิธีปฎิบัติตัวก่อน ขณะ และเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

อ่านเพิ่มเติม