5 จังหวัดเฝ้าระวังสึนามิประเทศไทย พร้อมฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากรัฐ

พร้อมรับมือเหตุแผ่นดินไหว ห่างจากภูเก็ตเพียง 470 กิโลเมตร

คลื่นยักษ์สึนามิยังคงเป็นฝันร้ายในความทรงจำของใครหลายคน ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีก แต่ภัยธรรมชาติบางครั้งก็ยากจะหยุดยั้ง นอกจากการเตรียมพร้อมรับมือเท่านั้น จากสถานการณ์แผ่นดินไหวมากกว่า 30 ครั้งที่ผ่านมาในทะเลอันดามัน ทำให้จังหวัดที่อยู่ติดทะเลจะต้องเฝ้าระวังและจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด เพราะอาจจะกลายเป็นคลื่นยักษ์สึนามิได้

การเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจากเกาะนิโคบาร์ ทะเลอันดามัน

การเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 จนตอนนี้เป็นระยะเวลา 3 วันแล้วที่แผ่นดินไหวยังคงส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากประเทศไทยเพียงประมาณ 400 กิโลเมตรเท่านั้น โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่ใกล้จุดเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุด แรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับทะเลอันดามัน

หอเตือนภัยสึนามิ
หอเตือนภัยสึนามิที่ตั้งอยู่กลางทะเล

การแจ้งเตือนสึนามิในประเทศไทย

ระบบการเตือนภัยของไทยมีหลายรูปแบบ หลัก ๆ สามารถแบ่งการแจ้งเตือนออกได้ ดังนี้

  • ทุ่นเฝ้าระวังจาก NOAA

NOAA คือเครือข่ายในการเฝ้าระวังที่ถูกส่งไปยังหน่วยงานบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ ประเทศไทยมีทุ่นทั้งหมด 2 ทุ่น อยู่ห่างจากเกาะภูเก็ต 965 กิโลเมตรและ 340 กิโลเมตรตามลำดับ โดยทุ่นนี้จะแจ้งเตือนเมื่อมีแนวโน้มเกิดสึนามิ แต่ปัจจุบันทุ่นของไทยทั้ง 2 ทุ่นขึ้นสถานะไม่แจ้งเตือน จึงต้องเฝ้าระวังผ่านมาตรการอื่น ๆ แทน

  • เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลน้ำ

การจับตาดูการดปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและปริมาณน้ำนี้ได้จับตาดูผ่านสถานีวัดระดับน้ำทะเลนานาชาติ (IOC) จากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และสถานีวัดระดับน้ำทะเลของประเทศไทยที่เกาะเมียง จังหวัดพังงา และเกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ประจำที่เกาะเมียงและเกาะราชาน้อยยืนยันว่าเครื่องมือมีความพร้อมในการทำงานและแจ้งเตือนได้ทันทีหากเกิดคลื่นสึนามิ

  • หอเตือนภัยสึนามิ

การติดตั้งหอเตือนภัยนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถอพยพได้ทันเวลา ซึ่งหอเตือนภัยควรต้องแจ้งเตือนก่อนการเกิดคลื่นสึนามิประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้อพยพออกจากพื้นที่ได้ทัน

ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ยังคงมั่นใจว่าระบบตรวจวัดระดับน้ำทะเลยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะแจ้งเตือนภัยได้ทันเวลา ขอเพียงพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารตลอด

ความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกาะนิโคบาร์

เกาะนิโคบาร์เป็นเกาะในเขตพื้นที่ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากประเทศไทยไม่มาก เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไทยจึงรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน รวมถึงคลื่นทะเลสูงขึ้นจากการไหวของแผ่นดินในครั้งนี้ สำหรับความรุนแรงของแผ่นดินไหวจับความแรงได้ที่ 4.8 ที่ความลึก 87 กิโลเมตร (รายงานเมื่อเวลา 14.48 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2565) ซึ่งหากแรงสั่นสะเทือนมากกว่า 7 มีโอกาสที่จะเกิดสึนามิสูง

คลื่นทะเล
แผ่นดินไหวทำให้คลื่นสูง และอาจก่อให้เกิดสึนามิได้

ผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากต่อเนื่องกันหลายครั้งแบบนี้สามารถเป็นได้ทั้งการค่อย ๆ ปล่อยพลังออกมา ซึ่งในกรณีนี้จะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องยาวนาน แต่ไม่มีสึนามิ กับอีกกรณีคือเป็นการปล่อยพลังงานลูกเล็กก่อนที่จะปล่อยแผ่นดินไหวลูกใหญ่ที่มีความแรงมากกว่า 7 และเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ

สึนามิเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และพร้อมอพยพทันทีหากได้รับสัญญาณเตือนสึนามิ

5 จังหวัดริมทะเลอันดามันที่ต้องเตรียมพร้อม

การเกิดสึนามิในครั้งนี้มีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เกาะนิโคบาร์ในทะเลอันดามัน จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจึงเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลอันดามันและได้รับผลกระทบจากสึนามิครั้งก่อน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล ทั้ง 5 จังหวัดนี้ควรเตรียมพร้อมให้มากและรับฟังข่าวสารจากภาครัฐ หากเป็นไปได้ควรอยู่บนที่สูงเอาไว้เพื่อความปลอดภัย

สึนามิในปี 2547 ยังคงเป็นฝันร้ายในใจของคนไทย การเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ดีกว่าครั้งก่อนมาก หวังว่าจะไม่มีความสูญเสียร้ายแรงดังที่ผ่านมา

ข้อมูล TNN Thailand | กรุงเทพธุรกิจ | PPTV

อ่านเพิ่มเติม: