Microsoft อาจปลดพนักงาน “หลักพันคน” เหตุเพราะ Cloud Service

อาจมีการจัดกระบวนทัพใหม่ของบริษัทชื่อก้องโลก Microsoft เร็วๆนี้ เพราะทางบริษัทประกาศว่า อาจจะต้องมีการปรับองค์กรใหม่ โดยการปลดพนักงานหลักพันชีวิตออกจาบริษัท เนื่องจากทางบริษัทมุ่งเน้นในการจำหน่าย Cloud Service มากกว่า การขาย software เป็น License ซึ่งแหล่งข่าวนี้มาจาก The Wall Street Journal ซึ่งหลังจากการเข้ามาบริหารของ ผู้บริหารคนใหม่ Satya Nadella เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว เค้าไม่ได้ทำการปลดพนักงานทันทีในช่วงปีนั้น แต่ อาจมีการปลดเร็วนี้ ภายในปี 2017

เหตุผลในการปลดพนักงานนั้นง่ายมาก เพราะก่อนหน้านี้ ทาง Microsoft มีการขาย Software เป็นรายบุคคล ทำให้ต้องมีพนักงานคอยรองรับการ support และการขายอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อทาง Microsoft หันหัวเรือมาทางการขาย software ในระบบ Cloud แล้ว ทางบริษัทจะไม่ได้ต้องการพนักงานเยอะมากขนาดนั้น และหนึ่งใน บริการ Cloud ของ Microsoft ก็คือ Azure Cloud Computing ที่ให้บริการกับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากนั้น ทาง Microsoft ยังคงต้องมุ่งเน้นเพื่อแข่งขันกับเจ้าตลาดอย่าง Amazon Web Service ซึ่งเป็นระบบ cloud ด้วย จึงต้องทำการลดพนักงานเพื่อแข่งขันทางด้านราคา

มากไปกว่านั้นทางบริษัทฯ เค้าบอกมาว่า ต่อไปนี้ทางบริษัทจะเน้นแต่เรื่องของการ ขายให้กับบริษัทขนาดใหญ่ และบริษัท ขนาดกลางเท่านั้น แต่ก็ยังไม่มีทีท่าแน่ชัดว่าจะเป็นอย่างนั้นเพียงอย่างเดียว เพราะเราคิดว่า ตลาดบุคคลทั่วไปก็ยังใหญ่อยู่

หากเปรียบเทียบ Microsoft OneDrive ที่เราใช้ Word และ Excel และ program อื่นๆ ออนไลน์ ก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากับ ตัว standalone หรือ perpetual license ที่เราใช้กันใน computer โดยไม่ต้องต่อ internet ซึ่งทาง Microsoft อาจมองว่าการมานั่ง support บุคคลทั่วไป นั้นเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าการ support บริษัททั้งบริษัท และนี่อาจเป็นเหตุผลในการตัดสินใจก็เป็นได้

หุ้นของบริษัท Microsoft กระโดดสูงขึ้นมากกว่าเดิม 200% จาก 5 ปีที่ผ่านมา และขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2017 เป็นต้นมา ซึ่งข่าวนี้อาจทำให้หุ้น Microsoft นั้น ถีบตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายน้อยลงก็เป็นได้