สรุปมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟล่าสุดทั่วประเทศ เยียวยาโควิด 2เดือน

ads

ครม.ไฟเขียว ลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ ให้ประชาชน – ธุรกิจ เป็นเวลา 2 เดือน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกที่ 3 ของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะสายพันธุ์อินเดีย (Delta) ที่ติดเชื้อได้ง่าย รวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนเตียงผู้ป่วย โรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ติดเชื้อเข้าไปรักษาตัวได้ รวมถึงเรื่องของวัคซีนที่ล่าช้าทำให้มีผู้ติดเชื้อเกือบหนึ่งหมื่นรายต่อวัน และเสียชีวิตหลายสิบรายจนทำนิวไฮแทบจะทุกวัน ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ภาครัฐจึงมีประกาศ ล็อกดาวน์ และ เคอร์ฟิว จังหวัดและพื้นที่อันตรายเป็นระยะเวลา 14 วัน มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ก.ค.64 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ก็ได้เคาะมาตรการเยียวยาจ่ายค่าชดเชยให้กับ นายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานอิสระที่ได้รับผลกระทบแล้ว

ล่าสุด ณ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการ “ลดค่าไฟฟ้า” และ “ค่าน้ำประปา” ช่วยเหลือภาคประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อเยียวยาโควิด เป็นระยะเวลา 2 เดือน วงเงิน 12,000 ล้านบาท มีผลทันทีตั้งแต่ใบแจ้งหนี้เดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ
มาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ ช่วยเหลือภาคประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศ

มาตรการลดค่าไฟฟ้า

ครม. มีมติลดค่าไฟให้กับบ้านอยู่อาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ รวมถึงกิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ไม่รวมส่วนราชการและวิสาหกิจ) ดังนี้

1. ประเภทบ้านอยู่อาศัย ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
2. ประเภทบ้านอยู่อาศัย ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ให้ยึดค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งหนี้เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเกณฑ์​ และมีวิธีคิดดังนี้
2.1 กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
2.2 กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้
2.2.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564
2.2.2 ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในอัตราร้อยละ 50
2.2.3 ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก
4. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากกำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ให้ได้รับยกเว้นการรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าว จ่ายค่าไฟฟ้าตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง (Demand Charge)
5. ทั้งหมดนี้จะดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564

มาตรการลดค่าน้ำประปา

เสนอให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน 2564

อ้างอิง : thaigov.go.th, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม