พักชำระหนี้รถยนต์กรุงศรี 2564 ช่วยเหลือลูกค้าผ่อนต่อไม่ไหว

มาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบโควิด ธนาคารกรุงศรี

จากสถานการณ์ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อโควิด-19 ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการเข้มสั่งล็อกดาวน์กลุ่มจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งจากประกาศล็อกดาวน์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวคนที่เป็นลูกจ้างหรืออาชีพอิสระหลายคนขาดรายได้ ต้องตกงาน ขณะที่เจ้าของกิจการก็ขาดรายได้ บางรายถึงกับต้องปิดกิจการชั่วคราว

ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจหนนี้รัฐบาลตระหนักถึงภาระหนักที่ประชาชนต้องแบกรับ จึงได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศโดยเร่งประสานหน่วยงานทางการเงิน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ธนาคารนานาชาติ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ช่วยเหลือลูกหนี้ SME และรายย่อยทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้าง โดยสถาบันการเงินที่เข้าร่วมจะครอบคลุมธนาคารพาณิชย์ไทย รวมทั้งชมรมผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อ, จำนำทะเบียนรถ, บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล ซึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยาคือหนึ่งในธนาคารที่ขานรับมาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้า และหนึ่งในมาตรการที่ออกมาก็คือ พักชำระหนี้รถยนต์กรุงศรี 2564 ช่วยเหลือลูกค้าผ่อนต่อไม่ไหว ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรุงศรี ออโต้ พักชำระหนี้ลูกค้า 2 เดือน

พักชำระหนี้รถยนต์กรุงศรี 2564
กรุงศรี ออโต้ พักชำระหนี้ลูกค้า 2 เดือน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งว่า สำหรับลูกค้าธนาคารที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อจำนำทะเบียน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการจากทางภาครัฐทาง กรุงศรี ออโต้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะพักชำระค่างวดให้อย่างน้อย 2 เดือน

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ 4 ช่องทาง

  • ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ได้ที่ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร.0-2740-7400 กด 3 หรือ 5
  • กรอกแบบฟอร์มผ่านลิงก์ https://bit.ly/33Gb8s8
  • สแกน QR Code เพื่อกรอกแบบฟอร์ม
  • แอปพลิเคชั่น GO by Krungsri Auto Application
    *ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2564-15 สิงหาคม 2564

และนอกจากมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ แล้ว ธนาคารกรุงศรีอยุธยายังมีมาตรการสำหรับลูกค้าสินเชื่อประเภทอื่น อีกดังนี้

พักชำระหนี้
มาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบโควิด ธนาคารกรุงศรี

สินเชื่อบุคคล

ให้เปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียนเป็นผ่อนชำระค่างวด, ปรับลดเงินผ่านชำระค่างวด, รวมหนี้ตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อย
เงื่อนไข : ต้องเป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด, ไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563, ธนาคารจะปรับลดดอกเบี้ยโดยเรียกเก็บสูงสุดไม่เกิน 22%

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

ให้พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย, พักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน, ลดค่างวด, รวมหนี้ตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อย
เงื่อนไข : ต้องเป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด, ไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563, หลังจากลูกค้าพักชำระค่างวด หรือ ลดค่างวดแล้ว สามารถทยอยอชำระคืนเป็นขั้นบันไดได้

สินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิต

พักชำระหนี้นานสูงสุด 2 รอบบัญชี โดยการคำนวณดอกเบี้ยในระหว่างเข้ามาตรการ, พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก
เงื่อนไข : เฉพาะสมาชิกพนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าของกิจการที่อยู่ในธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ ลงทะเบียน 19 ก.ค. 64 – 18 ส.ค. 64 โดยลงทะเบียนผ่านทาง Call Center หรือ โมบายแอปพลิเคชัน UChoose

ที่มา : krungsri.com

คลิกสมัครประกันโควิดกับ “ฮักส์ อินชัวรันซ์” ได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม