ฉีดซิโนฟาร์มนักเรียนโครงการ VACC 2 School นำร่อง 43 โรงเรียน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตหนักที่คนทั่วทั้งโลกยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่วัยทำงานเท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อน เพราะแม้แต่เด็กนักเรียนเอง ก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางด้านการเรียนด้วยเช่นกัน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการ VACC 2 School 

ถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจะมีการคลายล็อกดาวน์กิจการและกิจกรรมบางส่วนที่มาพร้อมกับมาตรการต่าง ๆ บ้างแล้ว แต่สถานศึกษาก็ยังให้เด็กเรียนออนไลน์กันเช่นเดิม เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่แออัดและมีคนรวมตัวอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมาก นั่นเลยทำให้หลายฝ่ายหวั่นใจว่าหากเปิดโรงเรียนตามปกติอาจจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี

แต่ถึงอย่างไรทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง หรือแม้แต่คุณครูก็มองเห็นถึงผลเสียหลายอย่างจากการเรียนออนไลน์ จึงทำให้หลายคนต้องการให้เด็กได้เปิดเรียนกันแบบปกติมากกว่า ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการ VACC 2 School ขึ้น เพื่อนำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ให้กับโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีความสนใจ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการ VACC 2 School 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการ VACC 2 School ฉีดซิโนฟาร์มฟรีให้นักเรียน

คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม


โดยโครงการ VACC 2 School เป็นโครงการนำร่องเพื่อฉีดวัคซีนบริจาคซิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10 – 18 ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) มีจุดประสงค์เพื่อติดตามผลการศึกษาของวัคซีนซิโนฟาร์มและต้องการให้การศึกษากลับเข้าสู่รูปแบบเดิมอย่างเป็นระบบ ส่วนคุณสมบัติของเด็กนักเรียนที่สามารถเข้ารับวัคซีนบริจาคซิโนฟาร์ม มีดังนี้

 • อายุระหว่าง 10 – 18 ปี
 • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
 • ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบใด ๆ ที่อยู่ในวัคซีน
 • หากมีโรคประจำตัวจะต้องแจ้งและมีใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเข้ารับวัคซีนได้
 • นักเรียนและผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องลงนามความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ VACC 2 School
 • ผู้ปกครองจะต้องเข้าใจประโยชน์และความเสี่ยงในการเข้ารับวัคซีนว่าวัคซีนนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น อีกทั้งการใช้วัคซีนในกลุ่มคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในประเทศไทย ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา
ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เผยรายชื่อ 43 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School
ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เผยรายชื่อ 43 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School

เปิดรายชื่อ 43 สถานศึกษานำร่องรับวัคซีนบริจาคซิโนฟาร์ม


VACC 2 School ได้มีการเปิดรับสมัครสถานศึกษาที่มีความประสงค์ในการขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับนักเรียนในสังกัดไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th โดยทางศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการเปิดเผยรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวนทั้งสิ้น 43 โรงเรียน และมีนักเรียนที่สนใจจำนวน 50,479 ราย ซึ่งมีรายชื่อโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนี้

 1. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
 2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 3. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 4. โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
 5. โรงเรียนสันติสุขวิทยา
 6. โรงเรียนธัญบุรี
 7. โรงเรียนสาธิตพัฒนา
 8. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 9. โรงเรียนเผดิมศึกษา
 10. โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ
 11. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตใหม่
 12. โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
 13. โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์
 14. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 15. โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
 16. St.Stephen’s International School
 17. โรงเรียนเพลินพัฒนา
 18. โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
 19. โรงเรียนกว่างเจ้า
 20. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 21. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
 22. โรงเรียนทอรัก
 23. โรงเรียนแช่มเสริม
 24. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
 25. King’s College International School Bangkok
 26. โรงเรียนทวีธาภิเศก
 27. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
 28. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 29. โรงเรียนวัดทรงธรรม
 30. โรงเรียนสวนอักษร
 31. โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
 32. ศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ
 33. โรงเรียนสตรีวิทยา
 34. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
 35. โรงเรียนฐานปัญญา
 36. โรงเรียนศึกษานารี
 37. โรงเรียนสามโคก
 38. โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
 39. โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
 40. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
 41. โรงเรียนเด็กสากล
 42. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
 43. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เริ่มฉีดวัคซีนบริจาคซิโนฟาร์มให้นักเรียนตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน เป็นต้นไป
เริ่มฉีดวัคซีนบริจาคซิโนฟาร์มให้นักเรียนตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน เป็นต้นไป

โดยโรงเรียนที่มีรายชื่อผ่านเข้าโครงการ VACC 2 School ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเริ่มทยอยจัดส่งอีเมลถึงผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน เพื่อแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

และจะเริ่มมีการระดมฉีดซิโนฟาร์มนักเรียน ที่มีอายุตั้งแต่ 10 – 18 ปี ที่ผ่านการอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นสถานพยาบาลในการให้บริการฉีดวัคซีนเท่านั้น (เข้ารับวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ) สำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการอนุมัติ ก็ต้องเตรียมร่างกายก่อนฉีดวัคซีนด้วยนะคะ

อ่านเพิ่มเติม :