วิธีลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท มีเงื่อนไข+เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

เปิดมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก #โควิด19

หลังจากที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ขยายวงกว้างมากขึ้น นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ยังมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ อีกมากมาย และเมื่อไม่นานมานี้ มีประกาศให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยง หรือสถานที่ที่มีคนแออัด เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ทำให้ลูกจ้างบางส่วนถูกเลิกจ้างหรืออยู่ในภาวะหยุดจ้างชั่วคราว เป็นผลให้รายได้ต่อเดือนลดน้อยลง

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากการ “สั่งปิดกิจการ” ในช่วงที่เกิดเหตุระบาด #COVID2019 ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยรายได้ให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563)


เงื่อนไขลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท
จากสถานการณ์โควิด-19 มีอะไรบ้าง ?


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

กลุ่มแรงงานที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย

(1) แรงงาน

(2) ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานที่ไม่ใช่พนักงานประจำ หรือไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานบริษัท)

(3) อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

(4) ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

**ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 คือ กลุ่มอาชีพอิสระโดยตรง อาทิ พ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตรกร

หลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน

(1) บัตรประจำตัวประชาชน

(2) ข้อมูลส่วนบุคคล

(3) ข้อมูลบริษัทนายจ้าง

นอกจากเอกสารสำหรับลงทะเบียนทั้ง 3 ข้อในข้างต้นแล้ว แนะนำให้คุณเตรียมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคารเอาไว้ด้วยนะคะ


ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เยียวยาโควิด-19


(1) เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดว่าเว็บไซต์จะแล้วเสร็จในวันที่ 28 มีนาคมนี้

(2) เตรียมหลักฐานสำหรับลงทะเบียน ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน, ข้อมูลบริษัทนายจ้าง, ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร

(3) เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ช่องทางการรับเงินเยียวยา

(1) พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

(2) เลือกรับเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร

อย่างไรก็ดี การลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท จำกัดสิทธิ์เพียง 3 ล้านรายเท่านั้น และในส่วนของผู้ที่อยู่ในประกันสังคม จะสามารถเพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง โดยกรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน และกรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน โดยธนาคารกรุงไทย จะเป็นผู้รับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

สำหรับใครที่กำลังว่างงาน ตกงาน ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ก็รีบคลิกลงทะเบียนกันไว้ก่อน เพื่อไม่ให้พลาดการรับเงินทดแทนเยียวยาของตัวเอง แต่ถ้าเข้าระบบลงทะเบียนไม่ได้ ก็อดทนรอกันนิดนึงนะคะ เชื่อว่า พอถึงเวลาลงทะเบียนจริง ๆ น่าจะมีคนเปิดเข้าไปลงทะเบียนพร้อมกันเป็นจำนวนมาก


READ MORE :