บริษัทต่าง ๆ ควรออกมาตรการ ระวังการระบาดโควิด-19 ระดับ 3 อย่างไรบ้าง?

แนวทางรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ระดับ 3

ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 เป็นโรคระบาดที่กำลังส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ไทยเองก็มีมาตรการการคัดกรองและตรวจสอบผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แต่เมื่อมีการยกระดับความรุนแรงของโรคจาก WHO และจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ไทยประกาศยกระดับความรุนแรงสู่ระดับ 3 เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น มีอำนาจสั่งการและควบคุมผู้ป่วยได้มากขึ้น การติดเชื้อ 3 ระดับ แบ่งความรุนแรงได้ ดังนี้

ระดับที่ 1 เป็นช่วงเริ่มต้น ผู้ติดเชื้อเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือจุดกำเนิดโรค แล้วเดินทางเข้ามายังประเทศไทย

ระดับที่ 2 เป็นช่วงที่ผู้ติดเชื้อในประเทศกลุ่มเสี่ยงแพร่เชื้อมายังคนในพื้นที่ มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศ

ระดับที่ 3 เป็นช่วงที่การติดเชื้อแพร่ระบาดโดยทั่วไป และยากต่อการผู้แพร่เชื้อ

หน่วยงานที่เกี่ยววข้องได้ออกมาประกาศยกระดับความรุนแรงของโรคและให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนว่า สถานการณ์ที่ไทยยังไม่ร้ายแรงดังที่คาดการณ์ การยกระดับเพียงอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เท่านั้น ภายหลังการประกาศยกระดับความรุนแรงสู่ระดับ 3 บริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ จึงควรออกมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ดังนี้

1 ไม่อนุมัติการลาเพื่อเดินทางสู่ประเทศกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

การเดินทางเข้าสู่ประเทศที่มีความเสี่ยงเป็นการเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อและแพร่เชื้อสู่คนในประเทศได้ ซึ่งผู้ที่เดินทางก่อนการประกาศโรคระบาดความรุนแรงเฟส 3 จะต้องกักตัวอยู่ในบ้าน 14 วัน เพื่อดูอาการ ไม่ควรมาทำงานทันที อาจจะทำงานที่บ้านแทน ส่วนผู้ที่มีแพลนจะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ควรงดไว้ก่อน

2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค COVID-19

การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 ที่ถูกต้อง ทำให้การป้องกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การรู้ถึงอันตรายของโรคระบาด และการให้ความสำคัญกับการป้องกัน ช่วยลดโอกาสเกิดดรคได้เป็นอย่างดี เป็นการป้องกันบุคลากรในองค์กรกระทำการสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค และหลีกเลี่ยงทุกวิถีทางที่จะติดเชื้อ

3 กำหนดมาตรการทำงานที่บ้านหากจำเป็น

การทำงานที่บ้านเป็นการหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน (Rush Hour) ที่ถือเป็นช่วงเวลารวมผู้คนจำนวนมากเข้าด้วยกันเบยดเสียดอยู่ในขนส่งสาธารณะ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนี้มีความเสี่ยงสูงมากในการติดเชื้อ เพราะผู้ติดเชื้อบางรายอาจจะไม่มีการแสดงอาการให้เห็นก่อน และอาจไม่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน

4 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ ภายในบริษัท

การทำความสะอาดบริษัทครั้งใหญ่ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคที่อาจปะปนอยู่ในสิ่งของและอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่ในบริษัท สำนักงาน หรือองค์กร เมื่อพบผู้ติดเชื้อจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปิดบริษัทและทำความสะอาดบริษัทครั้งใหญ่เพื่อฆ่าเชื้อ

5 สนับสนุนการตรวจสุขภาพของพนักงาน

การมอบเงินสนับสนุน การอนุมัติการลา และการจัดหน่วยแพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพพนักงานเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นมาตรฐาน หากพบว่าพนักงานมีอาการเจ็บป่วย ควรให้รีบไปตรวจสุขภาพโดยทันที เพื่อค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา และหากผลออกมาว่าพนักงานป่วยด้วยโรคโควิด-19 จริง บริษัทต้องทำความสะอาดบริษัททันที

6 ให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ป้องกันแก่พนักงาน

อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สบู่ล้างมือ ควรจะมีอยู่ในหน่วยงาน โดยเฉพาะเจลและสบู่ล้างมือ พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงานล้างมือบ่อย ๆ เมื่อสัมผัสกับสิ่งของที่ใช้ในส่วนรวม เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา และเชื้อโรคอื่น ๆ ที่ปะปนอยู่ในสำนักงาน

มาตรการทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่บริษัทที่มีพนักงานจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย ที่มีคนอาศัยรวมกันอยู่หลายร้อยคน เพราะการอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดโรค นอกจากหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันแล้ว บุคคลก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อด้วย ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด การใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปข้างนอก การล้างมืออยู่เสมอ

บริษัทและมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ได้ออกมาตรการเหล่านี้เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาตรการสำคัญโดยการไม่อนุญาตให้นิสิตเดินทางหรือแวะพักไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทันทีหลังกลับจากเดินทางไม่เกิน 3 วัน พร้อมส่งผลการตรวจไปยังคณาจารย์ที่รับผิดชอบ รวมไปถึงการกักตัว 14 วัน เพื่อตรวจหาเชื้อ มีการขอความร่วมมือไม่เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาบรรยายในช่วงเวลานี้  และเลื่อนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ

นาดาว บางกอก

นาดาว บางกอกเป็นผู้ผลิตสื่อบันเทิงและรายการโทรทัษน์ที่มีกลุ่มแฟนคลับ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จำนวนมากได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับมาตการรับมือกับไวรัสโคโรนาก้วยการงดเว้นการจัดกิจกรรมพบแฟนคลับ และการรวมกลุ่มของแฟนคลับเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการเฝ้าระวังนักแสดงที่เพิ่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารต่าง ๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการเกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 ทั้งสำหรับพนักงานธนาคารเอง และสำหรับผู้ใช้บริการธนาคาร โดยธนาคารจะมีเจลล้างมือคอยบริการลูกค้า การไม่อนุญาตให้พนักงานเดินทางเข้าสู่ประเทศกลุ่มเสี่ยง การปิดธนาคารทำความสะอาดทันทีหากพบผู้ป่วยมีความเกี่ยวข้องกับธนาคาร เป็นต้น

โรค COVID-19 เป็นโรคที่ถึงแม้จะรักษาหายได้ แต่การป้องกันอย่างถูกวิธีก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำ เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อ ซึ่งหลายภาคส่วนก็ช่วยกันป้องกันไม่ให้การระบาดร้ายแรง รวมไปถึงการมีประกันความคุ้มครองต่าง ๆ ที่ออกกรมธรรม์สำหรับไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่ต้องการประกันความเสี่ยงและมีไว้เพื่อความอุ่นใจของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม: