วิธีเช็คเงินชราภาพประกันสังคมในมือถือทำยังไง ?

ads

อายุถึงเกณฑ์รับเงินชราภาพสามารถตรวจสอบได้ในแอป

เงินประกันสังคมเป็นเงินที่นายจ้างหักออกจากเงินเดือนลูกจ้างทุกเดือน เพื่อสมทบเข้ากับกองทุนประกันสังคม และประกันสังคมนี้จะเป็นเงินทุนสำรองในยามจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล การรับเงินบำเหน็จ หรือเงินบำนาญเมื่อชราภาพ และการรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน สิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างทุกคนควรรู้ และสามารถตรวจสอบได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิชั่น

ความสำคัญของเงินชราภาพประกันสังคม

เงินชราภาพประกันสังคม คือ เงินสมทบประกันสังคมที่นายจ้างได้ส่งสมทบไว้ และเมื่ออายุผู้ประกันตนถึง 55 ปี จะสามารถขอรับเงินชราภาพของประกันสังคมได้ ซึ่งเงินประกันตนชราภาพนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินบำเหน็จและเงินบำนาญ ผู้ประกันตนไม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญ การคำนวณความเหมาะสมของการรับเงินบำเหน็จและเงินบำนาญจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งประกันสังคม ดังนี้

การรับเงินบำเหน็จประกันสังคม

เงินบำเหน็จ คือ เงินที่จ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว ไม่มีการให้ยิบย่อยเป็นเดือน สามารถรับได้ในกรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน หรือ 15 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

  • จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ได้รับบำเหน็จเท่าจำนวนเงินที่ถูกหักสมทบกับประกันสังคม
  • จ่ายเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน แต่ไม่ถึง 180 เดือน ได้บำเหน็จเท่าจำนวนเงินที่ถูกหักสมทบประกันสังคม รวมกับเงินที่นายจ้างสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนที่ประกันสังคมกำหนด

การรับเงินบำนาญประกันสังคม

เงินบำนาญ คือ เงินที่ทยอยจ่ายให้ทุกเดือน เมื่อครบกำหนดอายุรับเงินบำนาญ คล้ายเงินชดเชยของเงินเดือนเมื่อไม่ได้ทำงานแล้ว  สามารถรับได้ในกรณีจ่ายเงินสมทบ 180 เดือน หรือมากกว่า โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

  • จ่ายเงินสมทบ 180 เดือน หรือ 15 ปี ได้รับเงินบำนาญจากฐานเงินเดือน 30 เดือนสุดท้าย คิดเฉลี่ย 20% แล้วจ่ายเป็นบำนาญ
  • จ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน ได้รับเงินบำนาญเพิ่มจากเดิม 5% ทุก ๆ การส่งสมทบเงินประกันสังคม 12 เดือน

การส่งเงินสมทบประกันสังคมมีประโยชน์ต่อลูกจ้าง ทำให้หน่วยงานและนายจ้างจัดประกันสังคมเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานอันพึงมี ยิ่งส่งติดต่อกันหลายเดือนสิทธิประโยชน์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น

แอปพลิเคชั่น SSO Connect สำหรับผู้ประกันตน

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากในการเดินทางมาขอรับเอกสาร หรือตรวจสอบสิทธิ์ที่สำนักงาน โดยเว็บไซต์ของประกันสังคมก็มีแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ประกันตน ชื่อว่า “SSO Connect” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวมฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เช่น การตรวจสอบโรงพยาบาลประกันสังคม, การขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม, การตรวจสอบเงินประกันสังคมชราภาพ และอื่น ๆ โดยถือเป็นแอปพลิเคชั่นที่คิดค้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนและตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store และ App Store ทั้งระบบแอนดรอยด์และ IOS

วิธีการเช็คเงินชราภาพประกันสังคมในแอปพลิเคชั่น

การเช็คหรือตรวจสอบเงินชราภาพง่าย ๆ ในมือถือ ผู้ประกันตนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect ก่อน เมื่อมีแอปพลิเนสามารถตรวจสอบได้ตามวิธีการ ดังนี้

  1. เปิดแอปพลิเคชั่น และลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
  2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
  3. รอรับรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตน
  4. กด “การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ” เพื่อตรวจสอบยอดเงิน

ถือเป็นวิธีการง่าย ๆ ที่ช่วยให้ผู้ประกันตนของประกันสังคมสามารถตรวจสอบเงินประกันชราภาพได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารไปที่หน่วยงานหลักของประกันสังคม นอกจากการตรวจสอบยอดเงินชราภาพแล้ว ผู้ประกันตนยังสามารถตรวจสอบข้อมูลที่น่าสนใจอื่น ๆ ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมได้อีก ถือเป็นตัวเลือกที่ลดความยุ่งยาก และยังเหมาะกับยุค 4.0 และเหมาะกับช่วงที่คนต้องกักตัวอยู่บ้าน การเดินทางไปเดินเรื่องที่หน่วยงานต่าง ๆ อาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควร การมีแอปพลิเคชั่นของประกันสังคมติดเครื่องเอาไว้จึงไม่เสียหาย สะดวก ลดความยุ่งยาก และเหมาะกับคนยุคใหม่

อ่านเพิ่มเติม: