เช็คคิวฉีดวัคซีนประกันสังคม รู้ไว้ไม่พลาดนัดหมอ

วัคซีนพร้อมแล้ว ถกแขนเสื้อรอได้เลย

การระบาดของโควิด-19 ทำให้รัฐบาลต้องหามาตรการควบคุมการระบาด ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการล็อคดาวน์ต่าง ๆ ออกมา แม้ตอนนี้จะเริ่มมีการคลายล็อคดาวน์แล้ว แต่หลาย ๆ พื้นที่ก็ยังคงเป็นพื้นที่สีแดง ทางออกที่หลายประเทศกำลังมองหาคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ผ่านการฉีดวัคซีน โดยประเทศไทยเองก็กำลังผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ผ่านหลากหลายช่องทาง

การจองวัคซีนในประทศไทย

ประเทศไทยเปิดให้จองวัคซีนได้หลากหลายช่องทาง เพื่อกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง โดยช่องทางที่ได้รับความนิยม ได้แก่

  • ไทยร่วมใจ

การจองผ่านไทยร่วมใจจะต้องจองผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งเป็นแอปที่ถือเป็นตัวกลางระหว่างรัฐและประชาชน เพราะเป็นแอปที่ใช้โอนเงินเยียวยาและรับสิทธิ์จากภาครัฐหลายครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนโดยการลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เลือกวันและเวลาที่สะดวกฉีดวัคซีนพร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย

  • นนท์พร้อม

ช่องทางการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่รายชื่ออยู่ที่นนทบุรีและใกล้เคียง เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยม โดยยื่นขอฉีดวัคซีนตามฟอร์มที่ทางสสจ.นนทบุรีเปิดให้ลงทะเบียน แล้วรอรันคิวตามกำหนดการ

  • โรงพยาบาลเอกชน

การจองผ่านโรงพยาบาลเอกชนมักจะเป็นการจองวัคซีนทางเลือก ผู้จองจะต้องลงทะเบียนและจ่ายเงินส่วนต่างด้วยตนเอง เมื่อมีการนำเข้าวัคซีนจึงจะได้ฉีด

  • อสม.

ในแต่ละหมู่บ้านจะมีอสม. ที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นอาสาสมัครด้านสาธารณสุขที่ทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน แล้วยื่นให้ทางท้องถิ่นในการจัดเตรียมวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการ

  • โรงพยาบาลรัฐ

การจองผ่านโรงพยาบาลจะได้วัคซีนฟรีที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้ มีการกรอกแบบฟอร์มผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่โรงพยาบาล

  • ประกันสังคม

วัคซีนสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยสามารถรับวัคซีนได้ผ่านการลงทะเบียน นายจ้างจะเป็นผู้สำรวจจำนวนพนักงานในองค์กรแล้วส่งรายชื่อไปยังประกันสังคมเพื่อนัดหมายวันและฉีดวัคซีน

ดูดวัคซีนจากขวด
การฉีดวัคซีนประกันสังคม

การเช็คคิวฉีดวัคซีนของประกันสังคม

การฉีดวัคซีนกับประกันสังคมจะทำให้คนในวัยทำงานได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงกัน เพราะการฉีดวัคซีนแบบนี้นายจ้างจะเป็นผู้จัดการเรื่องการฉีดให้ลูกจ้าง ทำให้ไม่มีปัญหาการจองคิวไม่ทันและมีโอกาสในการตกหล่นน้อย ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนสามารถเช็คคิวนัดฉีดวัคซีนได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม ตามขั้นตอนดังนี้

  • เข้าสู่เว็บไซต์ SSO Connect
  • ไปที่หน้าตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและตรวจสอบคิวนัด

การนัดหมายวัคซีนเข็มที่ 2 จะเริ่มต้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป นอกจากการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์แล้ว ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนยังจะได้รับ SMS แจ้งเตือนก่อนถึงวันฉีด เพื่อความสะดวกในการนัดหมายโปรดแสดงข้อความนัดหมายทุกครั้ง รวมถึงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ล่วงหน้าเพื่อให้การลำดับคิวเป็นไปอย่างรวดเร็ว


สำหรับผู้ที่สนใจชุดตรวจโควิดด้วยน้ำลาย สามารถติดต่อได้ที่ LINE : @promotionss หรือ Add Line ด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน

📌 ขายชุดตรวจด้วยน้ำลาย💦+รับจ้างตรวจ

PCL Covid19 Saliva Antigen (COV04S)🗣
อุปกรณ์ตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง โดยใช้น้ำลาย 🗣💦 มี อย.
ใบสำคัญ/ใบอนุญาต : T6400132

👩‍👧‍👦แบบทดสอบด้วยตนเอง
💧1 ชุด ราคา 350 บาท (สำหรับ 1 ท่าน) / คิดเหมาค่าส่ง 50 บาท
📦1 กล่อง ราคา 8,700 บาท (มี 25 ชุด) / 📌จัดส่งฟรี

👩🏼‍⚕️แบบทดสอบพร้อมบริการตรวจโดยนางพยาบาล (ใช้ชุดตรวจแบบ professional ทางการแพทย์ เลือกได้ทั้งแยงจมูก swab หรือ ใช้น้ำลาย🗣) / สามารถตรวจได้ 25 ท่าน ต่อกล่อง
🔹ค่าบริการตรวจ + ชุดตรวจ
📦1 – 2 กล่อง ท่านละ 1,000 บาท
📦3 – 4 กล่อง ท่านละ 900 บาท
📦5 กล่อง ขึ้นไป ท่านละ 800 บาท

📌 รับส่วนลดในการตรวจแบบ 🔬RT-PCR 200 บาท ต่อท่าน ในครั้งถัดไป หรือ สามารถใช้สิทธิ์ภายในวันเดียวกัน 📌พร้อมรับฟรีใบรับรองแพทย์


อ่านเพิ่มเติม: