เช็คให้ชัวร์ เงินชดเชยกรณีกักตัวโควิดได้เท่าไหร่

เงินชดเชยกรณีกักตัวโควิดประกันสังคมจ่ายเท่าไหร่ ใครได้บ้าง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบันเรียกได้ว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน เกือบจะทุกอาชีพ รวมถึงมาตรการคุมเข้มในเขตพื้นที่สีแดงที่ทำให้หลากหลายพื้นที่และสถานที่นั้นต้องปิดทำการไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารต่าง ๆ ไปจนถึงยังมีอีกหลายสถานที่ที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนส ยิม หรือโรงเรียนกวดวิชา เป็นต้น อีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าหลายคนตั้งตารอคอยนั่นก็คือเงินชดเชยในกรณีการชดเชยรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และชดเชยในกรณีการกักตัว ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่ใครสามารถขอรับได้บ้าง วันนี้ Promotions.co.th ของเรารวบรวมข้อมูลมาฝากกัน

เงินชดเชยรายได้ช่วงโควิด ได้จากไหนบ้าง?

สำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และการประกาศล็อกดาวน์ยื่นรับเงินชดเชย 50% สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดสถานที่หรือประเภทกิจการตามคำสั่งของรัฐเป็นการชั่วคราว โดยประกันสังคมพร้อมจัดสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันแต่ไม่เกิน 90 วัน

เงินชดเชยกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย คืออะไร

เงินชดเชยกรณีว่างงานได้เหตุสุดวิสัยหรือเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นในส่วนของเงินจากกองทุนประกันสังคมเพื่อให้ลูกจ้างมาตรา 33 ที่ถูกหยุดจ้างงานหรือไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง เนื่องจากกิจการถูกปิดเป็นผลกระทบจากมาตรการของทางหน่วยงานภาครัฐในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นั่นเองโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

เงินชดเชยกรณีกักตัวโควิด
  • ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใน 15 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่ว่างงานจากรัฐสั่งปิด
  • ไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ หรือสถานประกอบการ
  • ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้าง
  • ผู้ประกันตนดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน (ไม่เกิน 90 วัน)

ซึ่งนายจ้างต้องเป็นผู้ยื่นแบบรายการขอรับสิทธิประโยชน์ชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้

  • ลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ส่งให้นายจ้าง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบได้ที่ sso.go.th ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สปส.2-01/7 พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากชื่อผู้ประกันตน สำหรับลูกจ้างที่ต้องกักตัวให้ยื่นเอกสารการกักตัวที่ระบุโดยแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย
  • นายจ้างเข้าระบบ e-services ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส 2-01/7
  • เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นในระบบ e-services ให้รวบรวมแบบ สปส.2-01/7 พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของลูกจ้างประเภทออมทรัพย์ พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว แล้วนำส่งสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-services
  • เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วน จะทำการอนุมัติจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้าง

เงินชดเชยรายได้ในกรณีกักตัว ได้ไหม

การมอบเงินชดเชยรายได้นี้รวมถึงกรณีที่ลูกจ้างต้องกักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงสำหรับเชื้อไวรัส Covid-19 อีกด้วย โดยต้องยื่นควบคู่กับเอกสารการกักตัวของลูกจ้าง รวมถึงเป็นการชดเชยการขาดรายได้กรณีผู้ประกันตนติดเชื้อไวรัส Covid-19 หรือแยกกับตัวที่บ้านก็สามารถรับเงินขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างได้เช่นเดียวกัน กรณีที่บริษัทให้ลูกจ้างไปขอรับเงินเดือน 50% จากสำนักงานประกันสังคม บริษัทสามารถทำได้เมื่อลูกจ้างที่มีความเสี่ยงเพราะใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ หรือที่ทำงานมีผู้ติดเชื้อ โดยแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกเอกสารให้ลูกจ้างกักตัวเพื่อสังเกตอาการ

ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่สามารถยื่นเบิกขาดรายได้ภายใน 2 ปีเมื่อรักษาหายจากอาการเจ็บป่วยโดยติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการเยียวยาสำหรับสิทธิ์ของผู้ที่มีประกันสังคมให้สามารถได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกรณีการกักตัว การรักษาตัว ไปจนถึงการหยุดทำงานเนื่องจากการขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

 READ MORE :