ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

ads

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในพื้นสีแดง 28 จังหวัด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในปัจจุบัน ที่แพร่ระบาดในประเทศเป็นระลอกที่ 2 ซึ่งยังคงมียอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หลากหลายธนาคารหรือสถาบันการเงินได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่ตามมาอีกครั้ง สำหรับประชาชนและลูกค้าทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือ จังหวัดที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดง ที่เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนการพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ควบคุมสูงสุด

สำหรับวันนี้ธนาคารออมสินได้มีการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าธนาคารออมสิน ในพื้นที่สีแดงทั้ง 28 จังหวัด จากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าสู่มาตรการพักชำระเงินต้น แจ้งลดการใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้ตามระยะเวลามาตรการ 3-6 เดือน โดยสามารถลงทะบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ Gsb.or.th เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ม.ค. 64 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาดระลอกใหม่

โดยในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้มีการเร่งออกมาตรการ การช่วยเหลือสำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในระลอกใหม่นี้ จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวม 28 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดง โดยที่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ ซึ่งทางธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการนี้มีระยะเวลาอยู่ที่ 3-6 เดือน

จากข้อมูลธนาคารพบว่าทั้ง 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง มีลูกค้าสินเชื่อของธนาคารจำนวนกว่า 1.9 ล้านราย โดยเป็นวงเงินสินเชื่อกว่า 670,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการเข้าสู่มาตรการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน พร้อมทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ครบถ้วนและชัดเจน และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อดำเนินรายละเอียดต่อไป หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1115 Call Center ธนาคารออมสิน

✔ สมัคร “บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และ สินเชื่อ” ทั้งหมดที่นี่ >>>

 READ MORE :