ราชกิจจาฯ ประกาศ ! เจลล้างมือต้องมีแอลกอฮอล์มากกว่า 70% เพื่อฆ่าเชื้อโรค

ads

ไม่ได้ห้ามผลิต แค่หวังเพิ่มปริมาณเจลล้างมือที่ฆ่าเชื้อได้จริง

ทำเอาวงการเจลล้างมือระส่ำกันทีเดียว หลังเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2563 ซึ่งลงนามโดย อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แห่ง พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอางออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำซึ่งมีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอธานอล (Ethyl Alcohol หรือ Ethanol) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ หรือไอโซโพรพานอล (Isopropyl Alcohol หรือ Isopropanol) หรือเอ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์ หรือเอ็น-โพรพานอล (N-propyl Alcohol หรือ N-propanol) เพียงสารเดียว หรือผสมรวมกันอยู่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร (Volume by Volume) เป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

และเมื่อพิจารณาสาระสำคัญในประกาศ พบว่า เป็นการออกมาตรการใหม่ เพื่อลดปริมาณเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ผสมรวมกันต่ำกว่า 70% ที่มีอยู่ในท้องตลาด หลังเกิดความเข้าใจผิดว่า ผลิตภัณฑดังกล่าวสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ จึงมีการนำไปใช้ตามห้างสรรพสินค้า โรงเรียน หรือโรงพยาบาลเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ซึ่งแท้จริง “เจลล้างมือ” ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70% ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ และยังทำให้เชื้่อโรคทนต่อแอลกอฮอล์ ต่ออาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้

ดังนั้น หากคุณมองหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ผ่านการจดแจ้งจาก อย. และมีปริมาณแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้


เจลล้างมือฆ่าเชื้อ COVID-19 ต้องมีแอลกอฮอล์เข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์


ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ #ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (COVID-19 ) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยตอนนี้ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นเป็น 53 คนแล้ว ดังนั้น การป้องกันตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ คงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการหน้ากากอนามัย รวมถึงการพกพาเจลล้างมือ ก็ช่วยปกป้องคุณจากไวรัสชนิดนี้ได้ด้วยเช่นกัน

และเมื่อเทียบเคียงผลการทดลองของต่างประเทศ พบว่า เจลล้างมือฆ่าเชื้อ COVID-19 ต้องมีแอลกอฮอล์เข้มข้นเกิน 70% ขึ้นไป ถึงจะฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้


เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% หาซื้อได้จากที่ไหนดี


Lazada
GPO Clean Care

สำหรับเจลล้างมือองค์การเภสัช หรือที่ชื่อว่า GPO Clean Care Gel มีเนื้อเจลใส เหมาะใช้ทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ช่วยป้องกันการสะสมของเชื้อโรค รวมถึงวายร้ายอย่างโควิด-19 ได้ดีทีเดียว

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ Exit 7

เป็นแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ ที่เนื้อเจลประกอบด้วยแอลกอฮอล์ 70% มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค 99.99% นอกจากใช้ทำความสะอาดมือแล้ว ยังนำไปเช็ดล้างอุปกรณ์หรือสิ่งของอื่นได้อีกด้วย ขณะเดียวกัน Exit 7 มีส่วนผสมของกลีเซอรีนจากธรรมชาติ และวิตามิน E จึงช่วยถนอมผิวพรรณ


Shopee
Save Alcohol Hand Gel

แค่เห็นชื่อ ก็รู้แล้วว่า เจลล้างมือแบรนด์นี้ ซื้อมาใช้งานแล้ว ปลอดภัยขนาดไหน ด้วยมีผสมแอลกอฮอล์ถึง 75% ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ รวมถึงยังมีส่วนผสมของAloe Vera เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิว

UStar Waterless Hand Cleanser

เจลอนามัยล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ที่พร้อมมอบความอ่อนโยนปลอดภัยต่อผิวของคุณ ที่สำคัญ เจลล้างมือแบรนด์นี้ มีให้เลือกซื้อมาใช้งาน 2 สูตรด้วยกัน คือ แบบมีน้ำหอม และไม่มีน้ำหอม แต่ไม่ว่า คุณจะเลือกซื้อสูตรไหนมาใช้งาน รับรองว่า ผิวไม่เหนียวเหนอะหนะจนน่ารำคาญแน่นอน

นอกจากหาเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เกิน 70% มาใช้ทำความสะอาดมือแล้ว ยังมีสิ่งสำคัญที่อีกอย่างนั่นคือ การใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้ถูกต้อง โดยควรลูบให้ทั่วฝ่ามือและนิ้วมือ ทิ้งไว้ 20-30 วินาที จนแอลกอฮอล์แห้ง หากใช้แล้วไม่รอให้แห้งไปหยิบจับสิ่งต่าง ๆ ก็จะทำให้ประสิทธิภาพลดน้อยลง


READ MORE :