ข้อควรรู้! ก่อนลงทะเบียนขอรับเงินค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ควรขอคืนไหม ?

หลักเกณฑ์ขอเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า มีอะไรบ้าง ?

จากการที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19 การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้กำหนดหลักเกณฑ์คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสิทธิ์ ดังต่อไปนี้

เงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืออะไร ?

ชื่อก็บอกแล้วว่า “เงินประกัน” ตรงความหมายเลยครับ เกิดจากการไฟฟ้าบริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ก่อน แล้วจึงมีการเรียกเก็บเงินในภายหลัง การเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า เอาไว้ใช้กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือนเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของภาครัฐนั่นเอง

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า ไม่เกี่ยวกับ เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้อธิบายในทวิตเตอร์ว่า เงินประกันการใช้ไฟฟ้า คือเงินหลักประกันการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า กรณีมีหนี้ค้างชำระ ค่าเบี้ยปรับ หรือหนี้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า ซึ่งไม่เกี่ยวกับค่ามิเตอร์ชำรุด หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานแต่อย่างใด

เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้ามีใครบ้าง

1. เป็นบ้านอยู่อาศัย หรือ กิจการขนาดเล็ก
2. รับเงินคืนประกันการใช้ไฟฟ้าตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือตามจำนวนเงินที่วางไว้
3. ลงทะเบียนทางออนไลน์

การไฟฟ้านครหลวง : ผ่านเว็บไซต์ https://measy.mea.or.th | แอปพลิเคชั่น MEA Smart Life | เฟซบุ๊คของการไฟฟ้านครหลวง | ผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 02-256-3333 ในวันทำการ 08.00 – 15.30 น.ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวง ย้ำว่า ไม่มีหมดเขต ไม่ต้องรีบร้อน ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของ MEA ทางออนไลน์ ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/Default.aspx | แอปพลิเคชั่น PEA Smart Plus

*ทั้งนี้งดทำธุรกรรม ณ ที่ทำการไฟฟ้าทุกเขตเพื่อสนองนโยบายภาครัฐป้องการการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

ขั้นตอนการลงทะเบียน สำหรับ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) (กรุงเทพ, นนทบุรี และสมุทรปราการ)

บุคคลธรรมดา
1. กรอก ชื่อ – นามสกุล
2. กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
4. ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน
5. รอรับเงินตามช่องทางที่ระบุ

นิติบุคคล


ขั้นตอนการลงทะเบียน (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA) จังหวัดอื่น ๆ

จำนวนเงินที่คืน ขึ้นอยู่กับมิเตอร์ที่ใช้ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

มิเตอร์ขนาด5(15) เงินประกันไฟฟ้า 300 บาท
มิเตอร์ขนาด 15(45) เงินประกันไฟฟ้า 2,000 บาท
มิเตอร์ขนาด 30(100) เงินประกันไฟฟ้า 4,000 บาท
มิเตอร์ขนาด 15(45) เฟส 3 เงินประกันไฟฟ้า 6,000 บาท

ช่องทางการรับเงินประกัน

1. บัญชีพร้อมเพย์ (เฉพาะผูกกับบัตรประชาชน)
2. ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย
3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส คลิกอ่านขั้นตอน ขอรับเงินคืนผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นที่นี่

โดยปกติแล้วค่าประกันการใช้ไฟฟ้าจะได้รับคืนก็ต่อเมื่อเราเลิกใช้ไฟฟ้า หรือขอลดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า หรือกรณีมีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า หรือเปลี่ยนแปลงหลักประกันไฟฟ้า หรือขอลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

แต่สำหรับกรณีดังกล่าวนี้เป็นมาตรการที่ทางภาครัฐต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้บรรเทาลงได้บ้าง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนขอรับเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้าคืนได้ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการไฟฟ้าได้ตั้งแต่บัดนี้ และทางการไฟฟ้าจะเริ่มคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม :