Facebook จะจ่ายค่าดูแล Content 52 ล้านดอล สำหรับคนที่เครียด

Facebook ยินดีที่จะจ่ายผู้ที่เป็น Content Moderator 11,250 คน หรือผู้ดูแลตรวจสอบคอนเทนท์ในอเมริกาด้วยยอดเงิน $1,000 หรือ ราวๆ 30,000 บาท ซึ่งรวมการจ่ายทั้งสิ้น $52 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือราวๆ 1,500 ล้านบาทไทย เกี่ยวเนื่องกับสภาพจิตใจที่ย่ำแย่เมื่อต้องคอยดูแล content ใน Platform

หากผู้ดูแลคอนเทนท์ ถูกตรวจพบว่าเป็น PTSD หรือ Post traumatic stress disorder ซึ่งเป็นโรคความเครียด บุคคลเหล่านั้นก็จะได้รับค่าชดเชย ซึ่งหากเป็นหนักและพิสูจน์ได้ว่ามาจากการทำงานเรื่องการดูแลคอนเทนท์ ก็อาจได้รับสูงถึงรายละ $50,000 หรือราวๆ 1.5 ล้านบาทเลยทีเดียว

หนึ่งในข้อตกลงการดูแล content ทาง Facebook จะมีการเปลี่ยนแปลง software ในการใช้งาน โดยเริ่มต้นจากเสียงจะถูกปิด และ วีดีโอเกี่ยวกับความรุนแรงจะถูกเปลี่ยนเป็นขาวดำแทน ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำมาใช้ภายในปี 2021 ซึ่งผู้ดูแลคอนเทนท์ จะสามารถเข้าพบจิตแพทย์ได้รายเดือนรวมถึงการได้รับการบำบัดด้วย

สำหรับบริษัทที่เป็นผู้ว่าจ้าง content moderator เพื่อทำงานให้ Facebook จะต้องมีมาตรการดังต่อไปนี้

  1. ประเมินสภาพอารมณ์ ก่อนการจ้างงาน
  2. รายงานสภาพอารมณ์ ของผู้ดูแลแต่ละคน
  3. แจ้งให้ผู้ดูแลทราบเกี่ยวกับ การแจ้ง Facebook เกี่ยวกับการละเมิดกฎและข้อบังคับ หากบริษัทจ้างงานมีการละเมิด

เหตุการณ์และมาตรการนี้เกิดขึ้นเพราะ ผู้ดูแลคอนเทนท์ของ Facebook คนก่อนมีการแจ้งว่าเค้าได้มีอาการ PSTD จากงานนี้เพียงแค่ 9 เดือนหลังจากเริ่มงาน และเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้น เนื่องจากทางบริษัทผู้ว่าจ้างไม่เคยเหลียวแล เช่นเดียวกันกับ ผู้ดูแลคอนเทนท์ในยุโรปก็มีการฟ้องร้อง Facebook เช่นเดียวกันในปีก่อนหน้า

สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีเหตุการณ์ Content Moderator ของ Facebook มีการฟ้องร้องหรือออกมาให้ข่าวแต่อย่างใดในปัจจุบัน