ร้านนวด สปา ปิดชั่วคราว – Gowabi ขยายเวลาใช้คูปองถึง พ.ค. 2020

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 ซึ่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ทางรัฐบาลได้มีการประกาศให้งดกิจกรรมการรวมกลุ่มกัน รวมถึง การปิดสถานบันเทิงที่มีความเสี่ยงในการรวมตัว ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้  เช่นเดียวกันกับ Gowabi ที่มีการเปิดจำหน่ายคูปอง เพื่อไปใช้ในร้านนวด สปา ทำเล็บ และทำหน้า ต่างๆ ซึ่งวันนี้ทาง โกวาบิ ออกมาแถลง หลักการ การใช้คูปองเพิ่มเติมแล้ว

ขยายระยะเวลาการใช้คูปอง ออกไป อีก 2 เดือน ครึ่ง

เนื่องด้วยการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ในตัวเมือง รัฐบาลได้ประกาศอนุมัติให้ปิดสถานบันเทิงชั่วคราวรวมไปถึง ร้านนวดและสปา เป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่ 18 มี.ค.2020 เป็นต้นไปสำหรับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ซื้อคูปอง ผ่านทาง GoWabi ระหว่างเดือน พ.ย.2019 จนถึงปัจจุบัน จะได้รับการขยายเวลาการใช้คูปองจนถึงเดือน พ.ค. 2020

สำหรับผู้ที่ซื้อคูปองผ่าน Gowabi มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็ยังคงสามารถใช้คูปองได้จนถึงเดือน พฤษภาคม 2563 และสำหรับคนที่อยากซื้อคูปองไว้ก่อน สามารถเช็ค คูปอง Gowabi ได้ที่นี่