12 ธันวาคม ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เริ่มกี่โมง ?

ads

เปิดหมายกำหนดการ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยต่างรอคอย ด้วยเป็นวันที่มีพิธีสำคัญพิธีหนึ่ง คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และด้วยเหตุนี้เอง Promotions จึงขอนำหมายกำหนดการ #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 การเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารคโดย #กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค มาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน


หมายกำหนดการ เสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค


เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังเรือนแพที่ประทับรับรอง บริเวณท่าวาสุกรี รถยนต์พระประเทียบ อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 นำรถยนต์ พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าวาสุกรี ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เจ้าพนักงานราชูปโภคอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 ไปประดิษฐานในบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ที่สะพานฉนวนประจำท่าวาสุกรี เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเคลื่อนออกไป เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เข้าเทียบสะพานฉนวนประจำท่าวาสุกรี เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เข้าเทียบ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ไว้พร้อมแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุย ทรงพระมาลาเส้าสูง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินไปยังท่าวาสุกรี ณ ที่นั้น องคมนตรี นายกรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าฯ รับเสด็จ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนเรือ และกำลังพล

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เคลื่อนขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค ออกจากท่าวาสุกรีไปตามชลวิถีท้องน้ำเจ้าพระยา และจะเข้าเทียบสะพานฉนวน ประจำท่าราชวรดิฐ แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ยาตราโดยริ้วขบวนราบไปยังพระบรมหาราชวัง มีพระราชยานถมอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 นำริ้วขบวนราบ และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


เรือพระราชพิธีสำคัญ ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค


เรือพระราชพิธีที่สำคัญในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค คือ เรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย

 • เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
 • เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
 • เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9
 • เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

ทั้งนี้ เรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำนี้ทำหน้าที่ขบวนแตกต่างกันไป เรียงตามลำดับในขบวน มีรายละเอียด ดังนี้

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช 

ทำหน้าที่อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญนำหน้าขบวนเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ซึ่งพระพุทธรูปที่อัญเชิญในครั้งนี้ คือ พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ 

อยู่ลำดับที่ 2 เป็นเรือพระที่นั่งทรง สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

อยู่ลำดับที่ 3 เป็นเรือพลับพลาเปลื้องเครื่องก่อนที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ ไปประทับเรือพระที่นั่งทรง และเป็นเรือพระที่นั่งทรงสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งในครั้งนี้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงที่ประทับบนเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

อยู่ลำดับที่ 4 เป็นเรือพระที่นั่งรอง มีหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งสำรอง ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนเรือพระที่นั่งทรง เช่น กรณีที่เรือพระที่นั่งทรงเกิดชำรุดก็จะเปลี่ยนมาประทับเรือพระที่นั่งลำนี้


เปิดพิกัดจุดชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 12 ธันวาคมนี้


สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ กับการชม “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจุดชมขบวนเรือพระราชพิธี ณ สองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีทั้งหมด 16 จุด ดังนี้

ฝั่งพระนคร 
 • ท่าเรือวัดราชาธิวาสวิหาร
 • สวนสามพระยา
 • สวนนาคราภิรมย์
 • ถนนมหาราช
 • ใต้สะพานพระราม 8
 • สวนสันติชัยปราการ
 • ทางเดินสวนสันติชัยปราการ
 • ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ฝั่งธนบุรี 
 • ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52
 • ลานใต้สะพานพระราม 8
 • ลานริมน้ำท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • วัดระฆังโฆสิตาราม

ทั้งนี้ ประชาชนที่ร่วมชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ควรแต่งกายสีเหลือง งดเว้นสีดำและสีเข้ม รวมถึงเตรียมความพร้อมให้ตัวเอง เช่น เตรียมหมวก ร่มกันแดด พัด ยาดม หรือน้ำดื่มติดตัวไปด้วย

ข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒


READ MORE :