การขอใบรับรองแพทย์ COVID-19 เดินทางไปต่างประเทศ ใช้เวลากี่วัน

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้มีมาตรการคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงสีแดง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เห็นได้ชัดว่าร้านอาหาร ร้านค้า สถานบันเทิง หรือ ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ปิดให้บริการชั่วคราว รวมถึงสายการบินต่าง ๆ ที่มีการปิดเส้นทางบินบางเส้นทาง เพราะฉะนั้นนักเดินทางที่มีความประสงค์ในการเดินทางไปทำธุระ หรือ ไปเที่ยวพักผ่อน ควรเช็คตารางเที่ยวบินให้แน่ชัดก่อนบิน ก่อนจองตั๋ว

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงที่เชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดอยู่ ควรเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง และต้องให้แน่ชัดว่าคุณเป็นผู้ที่ปลอดเชื้อ 100% มีการตรวจหาเชื้อ หรือ ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว เพราะหากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้รับการตรวจ แน่นอนว่าคุณหมดสิทธิ์ในการเดินทางออกต่างประเทศ เพราะฉะนั้นเราไม่พลาดที่ที่จะมาแนะนำตรวจโควิดก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ให้คุณบินแบบสบายใจ ไร้กังวล ปลอดภัยต่อการติดเชื้อโควิดระหว่างเดินทาง ดังนี้

ตรวจโควิดก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

การขอใบรับรองแพทย์ COVID-19

คุณจะต้องทำการขอใบรับรองแพทย์ COVID-19 โดยทางคลินิกจะให้บริการตรวจ COVID-19 เฉพาะเคสที่ได้ทำการนัดหมายและได้รับ Email ยืนยันการนัดหมายเท่านั้น ไม่รับตรวจผู้ที่ไม่ได้นัดหมาย (Walk-in) ทุกกรณี หลังจากตรวจแล้ว หากผลการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 (Positive) แปลว่า ท่านจะไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการเดิมของท่านได้ และท่านจะต้องเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาตามนโยบายของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งผลและประสานงาน

ในกรณีที่ท่านตรวจด้วยวิธี Rapid Antigen Test หากพบว่ามีการติดเชื้อ (positive) จะต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธี Real Time RT-PCR เสมอ โดยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

แต่…ผลตรวจออกมาว่าไม่พบเชื้อ 100% ตามวิธีการค้นหาเชื้อโควิด – 19 จากแพทย์ คุณจะได้รับใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการเดินทางไปต่างประเทศ

เดินทางไปต่างประเทศ

ขอใบรับรองแพทย์ COVID-19 ก่อนการเดินทาง / ขอวีซ่า

 1. ทางผู้ออกใบแพทย์จะพิจารณาความจำเป็นในการเดินทาง ว่าจำเป็นต้องเดินทางในช่วงนี้หรือไม่
 2. ศึกษาข้อกำหนดของประเทศปลายทางให้ละเอียด
 3. การตรวจ COVID-19 ทางคลินิกมีบริการตรวจ 2 วิธี ได้แก่ Real time RT-PCR และ COVID-19 Rapid – Antigen test
 4. การนัดหมายตรวจทั้ง 2 วิธี ให้ทำการนัดหมายล่วงหน้าที่โดยคลิกที่นี่ระบบนัดตรวจ COVID Online โดยทางคลินิกจะทำการเก็บสิ่งส่งตรวจ เป็นรอบๆ ดังนี้
 • วันจันทร์ – ศุกร์ มี 3 รอบคือ 00น. 11.00น. และ 14.00น.
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ มี 1 รอบ คือ 30น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ บางวัน ทางคลินิกอาจเปิด 1 รอบ คือ 30น. (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หรือดูที่ตารางนัดหมายว่าเปิดให้บริการหรือไม่)
 • ท่านจะต้องทำการนัดหมายตามช่วงเวลาที่ปรากฏในตาราง ควรมาถึงคลินิกอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อทำการกรอกเอกสารและพบแพทย์ก่อน
 • ในบางรายอาจต้องรอให้ถึงรอบ เช่น เมื่อผ่านการคัดกรอง และพบแพทย์เสร็จแล้วตอน 30 จำเป็นต้องรอตอน 9 น. เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ (swab)
 1. วันที่มาตรวจ
 • ท่านต้องแสดงหลักฐานยืนยันการนัดหมาย และเอกสารยืนยันการบิน (ตั๋วเครื่องบิน)
 • นำสำเนา Passport มาด้วย 1 ฉบับ ในการลงข้อมูลในใบรายงานผลและใบรับรองแพทย์
 • พยาบาลจะทำการคัดกรอง วัดสัญญาณชีพ และให้พบแพทย์ก่อนเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการตรวจ(ใช้เวลาประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง)
 1. วิธีการตรวจ COVID และการรับผลตรวจ
 • หลังตรวจเสร็จจะได้รับเอกสาร 2 อย่าง ได้แก่ ผลการตรวจ COVID-19 และ ใบรับรองแพทย์

***การตรวจทั้ง 2 วิธี (real time RT-PCR และ Rapid Antigen Test) เป็นการตรวจที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้อ้างอิงสำหรับการเดินทางได้

 • Real time RT-PCR ผลการตรวจ COVID19 PCR จะใช้เวลาประมาณ 1 วัน (ได้รับผลการตรวจในเช้าวันถัดไป)
 • COVID-19 Rapid Antigen Test การตรวจจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสายการบิน และประเทศที่ท่านจะเดินทางไปเท่านั้น
 1. ค่าใช้จ่าย
 • Real time RT-PCR ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (รวม ค่าตรวจ lab ค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าใบรับรองแพทย์) โดยชำระในวันที่มาตรวจ วันที่มารับใบรับรองแพทย์ ไม่ต้องเสียค่าบริการอื่นๆ ยกเว้นการรับใบรับรองแพทย์นอกเวลาราชการ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 400 บาท
 • COVID-19 Rapid Antigen Test ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท (รวม ค่าตรวจ lab ค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าใบรับรองแพทย์) โดยชำระในวันที่มาตรวจ

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thaitravelclinic.com

ทั้งนี้ทั้งนั้นการขอใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีอาการของ COVID-19 โดยผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ทางคลินิกจึงของดให้บริการการออกใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีอาการของ COVID-19

สำหรับการตรวจโควิดก่อนเดินทางไปต่างประเทศ อาจมีขั้นตอนและการนัดหมาย รสมถึงการเก็บตัวเชื้อ เพราะฉะนั้นคุณต้องมีการวางแผนวันเดินทางให้ถูกต้องการเดินทาง เพื่อป้องกันการเสียเวลา หรือ ขอใบรับรองแพทย์ไม่ทันวันเดินทาง ที่สำคัญจะต้องมีการจองมาแล้วล่วงหน้าเท่านั้น หากคุณพบว่าไม่พบเชื้อ ไม่ติดเชื้อ สามารถนำเอกสารใบรับรองแพทย์ในการเดินทางไปต่างประเทศได้


บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม