มาตรา 40 เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 และ ม.39 รับเงิน 5,000 บาท

หลังจากที่เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก  ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สปา และอีกมากมาย ได้รับผลกระทบโดยตรง ต้องมีการปิดการให้บริการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ซึ่งความเสียหายในครั้งนี้ทางรัฐบาลได้มีมาตรการเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

ล่าสุด! สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ รับเงิน 5,000 บาท

เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 และ ม.39

เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 และ ม.39 รับเงิน 5000 บาท

เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 แพร่ระบาด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบสิทธิสำหรับศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง หมอลำ ลิเก เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว รับเงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 และ ม.39 ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 โดยจะเริ่มจ่ายวันที่ 29 ธ.ค. นี้ เสมือนเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล

เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 และ ม.39 ในอัตรา 5,000 บาท

ทั้งนี้ผู้ที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง “สำนักงานประกันสังคม” จะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โดยมีช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือขอเอกสารรับรองความเป็นศิลปินของกลุ่มอาชีพคนบันเทิง เข้าร่วมกลุ่มผ่านเพจเฟสบุ๊ค กลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง เพื่อขอเอกสาร หรือ Link แบบฟอร์มรับรอง และติดต่อสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยของแต่ละจังหวัด เพื่อรับสิทธิเงินเยียวยาในส่วนนี้

นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนกลุ่มคนบันเทิงกลางคืน อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างช่วยรับรองรายชื่อเพื่อรับเงินเยียวยา

ในวันนี้ 29 ธันวาคม 2564 “ประกันสังคม” เริ่มโอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี – ลูกจ้างสถานบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี “พร้อมเพย์” (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ “เงินเยียวยาประกันสังคม”

 • มีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40
 • สัญชาติไทย
 • ทำงานในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และได้รับการรับรองว่าทำงานในสถานบันเทิงนั้นจริงจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียน กับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • มีบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 15 – 65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0, 6, 7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิสามารถสมัครได้

ตรวจสอบสิทธิ “เงินเยียวยาประกันสังคม”

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ sso.go.th
 • เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 • กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

***หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว “ได้รับสิทธิ” เงินเข้าเยียวยางวดที่ 1 จำนวน 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง “ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงินที่ 1” ต้องรอรับเงินรอบถัดไป

เงินเยียวยาประกันสังคม

วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

 • สมัครที่หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม
 • สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 โดยใช้หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว
 • สมัครง่าย ๆ ด้วยตัวเองผ่าน sso.go.th เมนูระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

หากคุณเป็นผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเช็คสิทธิรับเงินเยียวยามาตรา 40 ประกันสังคม ม.33 และ ม.39 คนกลางคืน จำนวน 5,000 บาท อย่าลืมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนกดยินยอม หรือตกลง เพื่อป้องกันข้อมูลผิดพลาด

อ่านเพิ่มเติม