Home Promotions.co.th News ชัดเจน ! การบินไทย หลุดจากรัฐวิสาหกิจ เตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ชัดเจน ! การบินไทย หลุดจากรัฐวิสาหกิจ เตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Airways

#การบินไทย เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง

หลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์และถูกจับตาอย่างหนักถึงทางออกของการฟื้นฟูสายการบินแห่งชาติอย่าง บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) จะออกมาเป็นอย่างไร ? ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงขั้นแฮชแท็ก #การบินไทย ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 และเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ก็ชัดเจนแล้วว่า นับจากนี้สายการบินแห่งชาติแห่งนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย เพื่อแก้วิกฤตหนี้กว่าสองแสนล้านบาท

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและอนุมัติตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เสนอให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ภายใต้กฎหมายล้มละลาย ซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้ศาลล้มละลายกลาง รวมทั้งเห็นชอบให้การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า 50% จากปัจจุบันถืออยู่ 51%

เมื่อที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้การบินไทย พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางนั้น ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า

(1) การเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ นั่นหมายความว่า การบินไทย ล้มละลายใช่หรือไม่ ?

(2) กรณีการบินไทย เหตุใดต้องยื่นขอฟื้นฟูกิจการในสหรัฐอเมริกา

(3) การบริหารหลังศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ เป็นไปในทิศทางใด

(4) ขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการ ของการบินไทย จะเป็นอย่างไร ?

การบินไทย ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Airways
สำหรับประเด็นที่มีหลายคนสงสัยกันนั้น วันนี้เรามีคำตอบมาบอกกัน ไปดูกันเลย
การเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ นั่นหมายความว่า การบินไทย ล้มละลายใช่หรือไม่ ?

การยื่นศาลล้มละลาย เพื่อฟื้นฟูกิจการของการบินไทย “ไม่ใช่” การล้มละลาย ขายทรัพย์สินใช้เจ้าหนี้ เพราะกรณีนี้เป็นการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการตกลงกันของลูกหนี้และเจ้าหนี้ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ทั้งภาระหนี้และดอกเบี้ยจะถูกหยุดไว้ก่อน และเจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องร้องคดีให้จ่ายหนี้ได้ เพื่อให้โอกาสลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการและหารายได้มาจ่ายเจ้าหนี้ตามแผนที่ตกลงกัน

และที่ขาดไม่ได้ ก็คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ “การบินไทย” มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน และแผนธุรกิจ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาจมีผู้บริหารมืออาชีพจากภายนอกบริษัทมาร่วมดำเนินการด้วย

กรณีการบินไทย เหตุใดต้องยื่นขอฟื้นฟูกิจการในสหรัฐอเมริกา

เหตุที่ “การบินไทย” ต้องขอฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ. ล้มละลาย ในประเทศสหรัฐอเมริกาควบคู่กันไป ตามกฎหมายล้มละลาย บทที่ 11 หรือ Chapter 11 คู่ขนานไปด้วย เพราะไม่เช่นนั้นช่วงที่ฟื้นฟูกิจการ และให้บริการเส้นทางการบินในต่างประเทศ อาจถูกยึดเครื่องบินได้ ดังนั้น ต้องดูแลและเจรจากับเจ้าหนี้รายใหญ่กลุ่มลิสซิ่งเครื่องบินด้วย

การบริหารหลังศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ เป็นไปในทิศทางใด

เมื่ออยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ หน้าที่ของลูกหนี้ กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า ลูกหนี้ยังสามารถประกอบธุรกิจตามที่จำเป็นของธุรกิจเท่านั้น เพื่อดำเนินการค้าตามปกติต่อไปได้

โดยภายหลังที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้ พ.ร.บ. ล้มละลาย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ก็ได้ชี้แจงการดำเนินธุรกิจภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การบินไทย ยังดำเนินธุรกิจตามปกติต่อไปตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของการบินไทยทั่วโลก หรือการขนส่งสินค้าไปรษณียภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะดําเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

แต่อย่างไรก็ดี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องขยายเวลาหยุดทำการบินชั่วคราวต่ออีก 1 เดือน ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีคำสั่งขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย จะเป็นอย่างไร ?
การบินไทย ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Airways

สำหรับขั้นตอนของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของ “การบินไทย” จะมีทั้งสิ้น 10 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ครม. มีมติเห็นชอบ
  • ให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ. ล้มละลาย ระหว่างนั้นกระทรวงการคลังจะดำเนินการลดการถือหุ้น “การบินไทย” ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 เป็นผลให้ “การบินไทย” สิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนที่ 2 : "การบินไทย" มีมติให้
  • ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและเสนอตัวเองเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มละลาย พร้อมกันนี้ ต้องตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากับเจ้าหนี้ โดยคณะทำงานเจรจาเจ้าหนี้จะเดินหน้าเจรจาคู่ขนานไปพร้อมกับกระบวนการศาล
ขั้นตอนที่ 3 : ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ขั้นตอนที่ 4 : ส่งหมายให้เจ้าหนี้

เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจัดการประชุมครั้งสำคัญ

ขั้นตอนที่ 5 : ประชุมเจ้าหนี้ทั้งหมด
  • ก่อนขอมติเสียงข้างมากเพื่ออนุมัติผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ จากนั้นศาลจะนัดไต่สวนคำร้องการขอฟื้นฟูกิจการการบินไทย
ขั้นตอนที่ 6 : ศาลตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ
  • จากนั้นผู้ทำแผนจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลกิจการการบินไทย
ขั้นตอนที่ 7 : ผู้ทำแผนจะเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ
ขั้นตอนที่ 8 : ประชุมเจ้าหนี้ เพื่ออนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ
ขั้นตอนที่ 9 : ศาลจะพิจารณาเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
  • พร้อมกับมีการแต่งตั้งผู้บริหารแผนฯ ให้เดินหน้าอย่างเป็นทางการ
ขั้นตอนที่ 10 : "การบินไทย" จะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูที่ได้มีการเห็นชอบ

และนี่คือ กระบวนการฟื้นฟูกิจการ “การบินไทย” องค์กรธุรกิจที่มีอายุมากถึง 60 ปี ที่เราจะได้เห็นกัน ซึ่งหลายคนเชื่อว่า กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งของศาล จะช่วยให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินที่กลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้ง เหมือนดั่งที่เคยเกิดขึ้นกับ Japan Airlines (JAL) สายการบินแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องยื่นล้มละลาย ในปี 2553 เพื่อขอฟื้นฟูกิจการจากปัญหาหนี้สินเช่นกัน


READ MORE :
Exit mobile version