ชัดเจน ! การบินไทย หลุดจากรัฐวิสาหกิจ เตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

#การบินไทย เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง

หลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์และถูกจับตาอย่างหนักถึงทางออกของการฟื้นฟูสายการบินแห่งชาติอย่าง บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) จะออกมาเป็นอย่างไร ? ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงขั้นแฮชแท็ก #การบินไทย ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 และเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ก็ชัดเจนแล้วว่า นับจากนี้สายการบินแห่งชาติแห่งนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย เพื่อแก้วิกฤตหนี้กว่าสองแสนล้านบาท

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและอนุมัติตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เสนอให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ภายใต้กฎหมายล้มละลาย ซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้ศาลล้มละลายกลาง รวมทั้งเห็นชอบให้การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า 50% จากปัจจุบันถืออยู่ 51%

เมื่อที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้การบินไทย พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางนั้น ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า

(1) การเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ นั่นหมายความว่า การบินไทย ล้มละลายใช่หรือไม่ ?

(2) กรณีการบินไทย เหตุใดต้องยื่นขอฟื้นฟูกิจการในสหรัฐอเมริกา

(3) การบริหารหลังศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ เป็นไปในทิศทางใด

(4) ขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการ ของการบินไทย จะเป็นอย่างไร ?

การบินไทย พ้นจากรัฐวิสาหกิจ หลัง ครม. มีมติให้เข้าสู่กนระบวนการฟืนฟูกิจการ
การบินไทย ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Airways

สำหรับประเด็นที่มีหลายคนสงสัยกันนั้น วันนี้เรามีคำตอบมาบอกกัน ไปดูกันเลย
การเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ นั่นหมายความว่า การบินไทย ล้มละลายใช่หรือไม่ ?

การยื่นศาลล้มละลาย เพื่อฟื้นฟูกิจการของการบินไทย “ไม่ใช่” การล้มละลาย ขายทรัพย์สินใช้เจ้าหนี้ เพราะกรณีนี้เป็นการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการตกลงกันของลูกหนี้และเจ้าหนี้ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ทั้งภาระหนี้และดอกเบี้ยจะถูกหยุดไว้ก่อน และเจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องร้องคดีให้จ่ายหนี้ได้ เพื่อให้โอกาสลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการและหารายได้มาจ่ายเจ้าหนี้ตามแผนที่ตกลงกัน

และที่ขาดไม่ได้ ก็คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ “การบินไทย” มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน และแผนธุรกิจ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาจมีผู้บริหารมืออาชีพจากภายนอกบริษัทมาร่วมดำเนินการด้วย

กรณีการบินไทย เหตุใดต้องยื่นขอฟื้นฟูกิจการในสหรัฐอเมริกา

เหตุที่ “การบินไทย” ต้องขอฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ. ล้มละลาย ในประเทศสหรัฐอเมริกาควบคู่กันไป ตามกฎหมายล้มละลาย บทที่ 11 หรือ Chapter 11 คู่ขนานไปด้วย เพราะไม่เช่นนั้นช่วงที่ฟื้นฟูกิจการ และให้บริการเส้นทางการบินในต่างประเทศ อาจถูกยึดเครื่องบินได้ ดังนั้น ต้องดูแลและเจรจากับเจ้าหนี้รายใหญ่กลุ่มลิสซิ่งเครื่องบินด้วย

การบริหารหลังศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ เป็นไปในทิศทางใด

เมื่ออยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ หน้าที่ของลูกหนี้ กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า ลูกหนี้ยังสามารถประกอบธุรกิจตามที่จำเป็นของธุรกิจเท่านั้น เพื่อดำเนินการค้าตามปกติต่อไปได้

โดยภายหลังที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้ พ.ร.บ. ล้มละลาย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ก็ได้ชี้แจงการดำเนินธุรกิจภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การบินไทย ยังดำเนินธุรกิจตามปกติต่อไปตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของการบินไทยทั่วโลก หรือการขนส่งสินค้าไปรษณียภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะดําเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

แต่อย่างไรก็ดี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องขยายเวลาหยุดทำการบินชั่วคราวต่ออีก 1 เดือน ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีคำสั่งขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย จะเป็นอย่างไร ?

การบินไทย พ้นจากรัฐวิสาหกิจ หลัง ครม. มีมติให้เข้าสู่กนระบวนการฟืนฟูกิจการ
การบินไทย ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Airways

สำหรับขั้นตอนของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของ “การบินไทย” จะมีทั้งสิ้น 10 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ครม. มีมติเห็นชอบ
  • ให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ. ล้มละลาย ระหว่างนั้นกระทรวงการคลังจะดำเนินการลดการถือหุ้น “การบินไทย” ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 เป็นผลให้ “การบินไทย” สิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนที่ 2 : "การบินไทย" มีมติให้
  • ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและเสนอตัวเองเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มละลาย พร้อมกันนี้ ต้องตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากับเจ้าหนี้ โดยคณะทำงานเจรจาเจ้าหนี้จะเดินหน้าเจรจาคู่ขนานไปพร้อมกับกระบวนการศาล
ขั้นตอนที่ 3 : ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ขั้นตอนที่ 4 : ส่งหมายให้เจ้าหนี้

เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจัดการประชุมครั้งสำคัญ

ขั้นตอนที่ 5 : ประชุมเจ้าหนี้ทั้งหมด
  • ก่อนขอมติเสียงข้างมากเพื่ออนุมัติผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ จากนั้นศาลจะนัดไต่สวนคำร้องการขอฟื้นฟูกิจการการบินไทย
ขั้นตอนที่ 6 : ศาลตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ
  • จากนั้นผู้ทำแผนจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลกิจการการบินไทย
ขั้นตอนที่ 7 : ผู้ทำแผนจะเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ
ขั้นตอนที่ 8 : ประชุมเจ้าหนี้ เพื่ออนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ
ขั้นตอนที่ 9 : ศาลจะพิจารณาเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
  • พร้อมกับมีการแต่งตั้งผู้บริหารแผนฯ ให้เดินหน้าอย่างเป็นทางการ
ขั้นตอนที่ 10 : "การบินไทย" จะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูที่ได้มีการเห็นชอบ

และนี่คือ กระบวนการฟื้นฟูกิจการ “การบินไทย” องค์กรธุรกิจที่มีอายุมากถึง 60 ปี ที่เราจะได้เห็นกัน ซึ่งหลายคนเชื่อว่า กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งของศาล จะช่วยให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินที่กลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้ง เหมือนดั่งที่เคยเกิดขึ้นกับ Japan Airlines (JAL) สายการบินแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องยื่นล้มละลาย ในปี 2553 เพื่อขอฟื้นฟูกิจการจากปัญหาหนี้สินเช่นกัน


READ MORE :
Thitima K.https://promotions.co.th/
เกาะติดเรื่องราวข่าวสารทุกเทรนด์ในโลกโซเชียล ชื่นชอบการเสาะหาโปรโมชั่นช้อปปิ้งออนไลน์ และสิทธิพิเศษบัตรเครดิต รักการท่องเที่ยว ชื่นชอบการวิ่ง พร้อมบอกเล่าเคล็ดลับดูแลสุขภาพที่ไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

Up Next

Victoria Secret สาขาไหนมี 2 แถม 2 บ้างนะ?

1 แถม 1 มันไมพอ ต้อง 2 แถม 2 กันไปเลย กับน้ำหอม Victoria's Secret ไอเทมลับสำหรับสาวๆ ที่มีกลิ่นเย้ายวนใจหนุ่มๆ หอมติดทน วันนี้มาในราคาลด 100% เป็นที่เรียบร้อย น้ำหอม Victoria Secret ซื้อ 2 แถม 2 สำหรับ...

ลือกันสนั่น EYLURE DYBROW เติมคิ้วสวยและหนา ราคาไม่ถึง 300!

ถ้าเกิดมาแล้วมีคิ้วบาง ไม่สวย ตอนนี้มีตัวช่วยแล้ว ข่าวลือแพร่สะพัดจากในประเทศอังกฤษ กับทินท์ตัวใหม่ ที่จะทำให้ขนคิ้วดูหนาและสวยอย่างยาวนาน EYLURE มาใหม่ ขายที่ Amazon ที่เดียวในปัจจุบัน โดยมียอดขายดีที่สุด ใน 30 วินาที มีคนซื้อ 1 ชิ้นในประเทศอังกฤษ EYLURE DYBROW London ขายเพียง 280 บาท คิ้วบางทำไงดี? ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป...

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ

20 ทรงผมออกงานง่ายๆ ทำเองได้ไม่ต้องง้อช่าง ได้ทรงสวยเป๊ะปัง!

รวมทรงผมออกงานง่ายๆ ทำเองได้ไม่ยุ่งยาก สวัสดีค่ะ ในยุคนี้หลายคนหันมาใส่ใจในเรื่องของความสวยความงามกันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเข้าสู่ปี 2021 เช่นนี้แน่นอนว่าต้องมีงานสำคัญๆ ที่รอเราอยู่หลากหลายงาน และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในการออกงานสำคัญแต่ละครั้งการเตรียมเสื้อผ้า หน้า ผม ให้สวยเป๊ะปัง เพื่อเสริมให้เราดูดีไปจนถึงเหมาะสมกับงานมากยิ่งขึ้น วันนี้ Promotions.co.th ของเราได้รวบรวม 20 ทรงผมออกงานง่ายๆ ทำเองได้ไม่ต้องง้อช่าง ได้ทรงสวยเป๊ะ เหมาะสำหรับออกงานทุกรูปแบบ ที่ให้สาวๆ ได้เลือกทำให้เหมาะสมกับรูปแบบงานที่ต้องการจะไป หรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวทั่วๆ ไปก็สามารถทำได้เช่นกัน จะมีทรงไหนบ้างนั้นไปดูกันค่ะ…. 1 ทรงผมสุดเรียบร้อยดูเป็นสาวหวานๆ กับการถักเปียเก็บบริเวณด้านหน้าปล่อยปรอยผมหน้าม้าลงมานิดหน่อย...

20 เทรนด์สีผม 2021 สุดฮิตที่รับรองทำสีไหนก็ปัง!

เทรนด์สีผม 2021 สุดฮิตที่ไม่ควรพลาดก่อนตกเทรนด์ สวัสดีค่ะ เข้าสู่ปี 2021 กันแล้ว ไม่เพียงแต่เทรนด์เสื้อผ้าแฟชั่น การแต่งกายจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเท่านั้น เทรนด์สีผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ยอดฮิตที่หลายคนไม่อยากพลาด โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการทำสีผมว่าจะเป็นคุณผู้หญิง หรือคุณผู้ชาย ซึ่งในปีนี้เทรนด์สีผมที่กำลังมาแรงก็มาหลากหลายโทนสีให้เลือกทำ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบสีแบบฉูดฉาด หรือใครที่ชอบสีเรียบๆ ก็มีให้เลือกเช่นกัน สำหรับวันนี้ Promotions.co.th ของเราก็จะมาเอาใจคนที่กำลังมองหาเทรนด์สีผมในปี 2021 จะมีเทรนด์ที่ไหนที่กำลังมาแรง เตรียมให้คุณปรับลุคได้สวยหล่อ ก็มาเช็คกับ 20 เทรนด์สีผม 2021...

Bobbi Brown ลดสูงสุด 10% พร้อมรับของแถมสุดปัง! รีบสอยก่อนของหมด

ต้องสอยแล้วค่ะซิส! เครื่องสำอาง Bobbi Brown ลดราคา! มีของแถมยั่ว ๆ อีกหนึ่งต่อ  สาว ๆ จ๋า...เตรียมกดเงินโอนไวนับแต่บัดนี้ได้เลย เพราะเรามีโปรดี๊ดีมาบอกต่ออีกแล้วค่ะซิส! โดยตอนนี่เครื่องสำอาง Bobbi Brown จัดโปรโมชั่นสุดฟินมีส่วนลดสูงสุด 10% พร้อมรับของแถมฟรีมูลค่าสูงสุด 2,700 บาท ถือความคุ้มค่าที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้ง พุ่งตัวไปช้อปที่ Robinson ได้แล้วตั้งแต่วันนี้-19 ก.พ.64 ของแถมสุดปังจาก...