ช้อปดีมีคืน ของขวัญปีใหม่ 2565 เริ่มวันไหน ซื้ออะไรได้บ้าง

ครม.เคาะ แจกของขวัญปีใหม่ ช้อปดีมีคืน 2565

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 ของกระทรวงการคลัง ผลักดันโครงการภาครัฐหลายโครงการ อาทิ ช้อปดีมีคืนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 และยังเป็นการมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วย โดย ช้อปดีมีคืน ของขวัญปีใหม่ 2565 เริ่มวันไหน ซื้ออะไรได้บ้างรายละเอียดมีดังนี้

หากจำกันได้ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม. โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งให้ทุกกระทรวงคืนความสุขให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่ ด้วยการให้แต่ละกระทรวงเร่งดำเนินการเพื่อนำเสนอแผนงานภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ทันมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เล็งเชื่อมโยงหลายโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นกลุ่มที่มีกำลังซื้อซึ่งตอนนั้นมีการคาดเดากันว่าจะเป็นโครงการช้อปดีมีคืน และคนละครึ่งเฟส 4

เคาะแล้ว! ช้อปดีมีคืน 2565

ที่ประชุม ครม. วานนี้ (21ธ.ค.64) กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการของขวัญปีใหม่ในที่ประชุม เบื้องต้นจะมีโครงการช้อปดีมีคืนซึ่งจะนำกลับมาใช้ใหม่ตามคำเรียกร้องทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้า โดยจะเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และผู้ประกอบกิจการการผลิตสินค้าท้องถิ่น โดยประชาชนที่ซื้อสินค้าหรือบริการสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท

ช้อปดีมีคืน 2565
ช้อปดีมีคืน 2565

ช้อปดีมีคืน 2565 เริ่มเมื่อไหร่ หลักเกณฑ์มีอะไรบ้าง

สำหรับโครงการช้อปดีมีคืนจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 – 15 ก.พ. 65 โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีในปี 65 ได้

เงื่อนไขผู้ใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน

สำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนกำหนดให้กับบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้มีหน้าที่เสียภาษี ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลสามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าและบริการเท่าที่จ่ายเป็นค่าสินค้าหรือบริการสำหรับสินค้าหรือบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมไปถึงค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือในรูปแบบ E-Book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และค่าสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

สรุปสินค้าและบริการที่เข้าเงื่อนไขช้อปดีมีคืน 2565

1. สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. หนังสือ (รวมถึง e-book)
3. สินค้า OTOP

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไขช้อปดีมีคืน 2565

  • ค่าสุรา ยาสูบ เบียร์ ไวน์
  • ค่าน้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
  • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ
  • ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  • ค่ามัคคุเทศก์ ค่าบริการนำเที่ยวที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
  • ค่าที่พักโรงแรมที่จ่ายให้กับผู้ประกอบกิจการโรงแรม
  • ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
  • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
  • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
  • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

มาตรการอื่น ๆ รอการพิจารณา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชง เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ให้สิทธิอีก 2 ล้านห้อง เดินทางช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2565 เสนออนุมัติงบประมาณ 13,200 ล้านบาท

กระทรวงการคลัง ชงมาตรการ “ผ่อนดีมีคืน” ของธนาคารสังกัดภาครัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้กับลูกค้าประวัติดี โดยจะคืนให้รายละไม่เกิน 1,000 บาท

กระทรวงพลังงาน เสนอ ครม. ส่งเสริมการมาตรการภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้รถ EV ในประเทศ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอใช้งบกลางจำนวน 3,510 ล้านบาทให้กับอสม. ไปอีก 6 เดือน เดือนละ 500 บาท ตอบแทนที่ทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดการแพ่ระบาดโควิด-19

และทั้งหมดนี้ก็คืออัปเดตล่าสุด ช้อปดีมีคืน ของขวัญปีใหม่ 2565 เริ่มวันไหน ซื้ออะไรได้บ้าง ถือเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีต่อเนื่องต้นปีหน้าให้กับพี่น้องประชาชนที่มีกำลังซื้อให้สามารถช้อปสินค้าและบริการต่าง ๆ ตามข้อกำหนดได้ถูกลงด้วยเงื่อนไขทางภาษี

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล / คมชัดลึก

อ่านเพิ่มเติม