รวมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จากกองทัพอากาศ 2565

ชวนเด็กไทยสานฝันสู่การเป็นทหารอากาศ

วันเด็กแห่งชาติในวันที่ 8 มกราคม 2565 นี้ กองทัพอากาศหลายกองบินได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กภายในพื้นที่เพื่อเชิญชวนให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ามาเยี่ยมชมงาน และใกล้ชิดกับทหารอากาศมากขึ้น ในโอกาสนี้เด็ก ๆ จะได้ชมกับการแสดงต่าง ๆ และใกล้ชิดกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารอากาศที่นำมาจัดแสดงภายในงาน

พื้นที่จัดกิจกรรมโดยทหารอากาศ

1 กองบิน 1 นครราชสีมา

เวลาจัดงาน: 08.00 น. – 14.00 น.

สถานที่จัดงาน:

กองบิน 1 นครราชสีมา
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 กองบิน 2 ลพบุรี

เวลาจัดงาน: 08.00 น. – 15.00 น.

สถานที่จัดงาน:

บริเวณลานจอดเครื่องบิน กองบิน 2
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

3 กองบิน 4 นครสวรรค์

เวลาจัดงาน: 08.00 น. – 15.00 น.

สถานที่จัดงาน:

กองบิน 4 ตาคลี
305 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

4 กองบิน 5 ประจวบคีรีขันธ์

เวลาจัดงาน: 08.00 น. – 15.00 น.

สถานที่จัดงาน:

ลานจอดอากาศยานฝูงบิน 501 กองบิน 5
135 หมู่ 5  ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 กองบิน 6

เวลาจัดงาน: 07.00 น. – 15.00 น.

สถานที่จัดงาน:

ฝูงบิน 601 การบิน 6
ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

6 กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี

เวลาจัดงาน: 08.50 น. – 14.50 น.

สถานที่จัดงาน:

กองบิน 7
ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี

7 กองบิน 21 อุบลราชธานี

เวลาจัดงาน: 08.00 น. – 14.45 น.

สถานที่จัดงาน:

กองบิน 21
97 ซอย อุปลีสาน 4 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

8 กองบิน 23 อุดรธานี

เวลาจัดงาน: 08.00 น. – 15.30 น.

สถานที่จัดงาน:

กองบิน 23
549 หมู่ที่ 9 ถนน ทหาร ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

9 กองบิน 41 เชียงใหม่

เวลาจัดงาน: 08.00 น. – 14.45 น.

สถานที่จัดงาน:

ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

10 กองบิน 46 พิษณุโลก

เวลาจัดงาน: 08.00 น. – 13.50 น.

สถานที่จัดงาน:

ลานจอดเครื่องบิน กองบิน 46
406 หมู่ที่ 7 ถนน สนามบิน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

11 กองบิน 56 สงขลา

เวลาจัดงาน: 08.00 น. – 15.00 น.

สถานที่จัดงาน:

กองบิน 56
3004 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา

12 โรงเรียนการบินนครปฐม

เวลาจัดงาน: 08.00 น. – 15.00 น.

สถานที่จัดงาน:

โรงเรียนการบินนครปฐม
ตำบล กระตีบ อำเภอกำแพงแสน นครปฐม

กิจกรรมแนะนำ

กิจกรรมของทหารอากาศมีความคล้ายคลึงกัน คือการแสดงยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ การจัดแสดงและให้เด็กเข้าชมเครื่องบินบางรุ่น การแสดงบนเวที การละเล่นและเกมแบบต่าง ๆ และการแสดงจากส่วนท้องถิ่น กิจกรรมแนะนำของกองทัพอากาศ เช่น

การแสดงการบินของเครื่องบินขับไล่ F16

เครื่องบินต่อสู้หรือเครื่องบินขับไล่เป็นเครื่องบินขนาดเล็กและเพรียว มีความคล่องตัวสูง บทบาทของเครื่องบินขับไล่ คือ ต่อสู่กับอากาศยานลำอื่น ๆ ที่อยู่ในน่านฟ้าเดียวกัน เครื่องบินขับไล่ที่ทหารอากาศของไทยใช้คือเครื่องบิน F16 ที่มีความคล่องแคล่ว ว่องไว จนได้รับฉายาว่า “Viper” วันเด็กนี้ทางกองทัพอากาศก็จะโชว์ความว่องไวและวิธีการขับไล่ของเครื่องบิน F16 ถือเป็นไฮไลต์เด็ดที่ไม่ควรพลาดชม

การแสดงสุนัขทหาร

สุนัขทหารเป็นสุนัขที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี เพื่อใช้ในงานราชการ ถือเป็นตัวช่วยชั้นดีที่ช่วยให้ภารกิจต่าง ๆ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ในงานวันเด็กก็จะมีกิจกรรมภาคพื้นดินอย่างโชว์สุนัขทหารที่เด็ก ๆ จะได้เห็นความสามารถของสุนัขที่ฝึกมาแล้ว เช่น การค้นหาผู้สูญหาย การรับคำสั่งและปฏิบัติตาม

การแสดงการโดดร่มเหินเวหา

การกระโดดร่มโหนเวหาถือเป็นกิจกรรมวัดใจอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการทิ้งตัวลงมาจากเครื่องบินที่ลอยอยู่บนฟ้า ในงานวันเด็ก กิจกรรมกระโดดร่มเหินเวหาก็เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เด็ก ๆ จะได้เห็นวินาทีที่ทหารทิ้งตัวลงมาจากเครื่องบินจนถึงนาทีที่นักบินทั้งหลายถึงพื้นโดยสวัสดิภาพ

วันเด็กทั้งทีก็ต้องมีกิจกรรมดี ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ดู กิจกรรมที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ใกล้ชิดกับทหารอากาศและเห็นการทำงานคร่าว ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กที่มีความฝันอยากเป็นทหารอากาศ ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานไปเที่ยวงานวันเด็กที่กองบินต่าง ๆ จัดขึ้นได้เลย เพราะงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรี 

อ่านเพิ่มเติม: