Home สำรวจตลาด ข่าวสาร ประวัติวันเด็กแห่งชาติของไทย เริ่มต้นมีเมื่อไหร่?

ประวัติวันเด็กแห่งชาติของไทย เริ่มต้นมีเมื่อไหร่?

ประวัติวันเด็กแห่งชาติของไทย เริ่มต้นมีเมื่อไหร่?

ใส่ใจอนาคตเด็ก เพื่ออนาคตชาติและอนาคตประชากรในสังคมโลก

วันเด็กแห่งชาติเป็นวันหยุดราชการอีกวันหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พาลูกหลานไปเที่ยว เป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเด็ก ถือเป็นวันที่เด็กได้มีเวลาแสนสนุกที่น่าจดจำ โดยหน่วยงานและภาครัฐและเอกชนร่วมใจกันจัดงานพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชนมาร่วมสนุก ซึ่งวันเด็กแห่งชาติมีที่มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ระดับสากลจนเข้าสู่ประเทศไทย และถูกปรับเปลี่ยนจนวันเด็กแห่งชาติสอดคล้องและเหมาะสมกับเด็กไทย

ต้นกำเนิดวันเด็กในระดับสากล

ต้นกำเนิดวันเด็กเกิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติตระหนักถึงความสำคัญของเด็กจึงมีความตั้งใจที่จะผลักดันบทบาทหน้าที่ของเด็กรวมถึงกระตุ้นให้นานาประเทศได้รับรู้ และให้ประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอันดับต้น ๆ ด้วยความคิดว่าเด็กคืออนาคตอันสำคัญของประเทศชาติและสังคมโลก การผลักดันอย่างจริงจังขององค์การสหประชาชาติก่อให้เกิดปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กขึ้นในปี พ.ศ. 2498 ซึ่งปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนี้ที่ได้รับการตอบรับมากกว่า 40 ประเทศ หลังการออกมาของปฏิญยาว่าด้วยสิทธิเด็กเพียงไม่นาน ในปีเดียวกันประเทศต่าง ๆ ที่เห็นด้วยกับความสำคัญเด็กเหล่านั้นก็ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น เพื่อส่งเสริมและแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับเด็กอย่างเป็นรูปธรรม

การเข้ามาของวันเด็กในประเทศไทย

วันเด็กของประเทศไทยเกิดขึ้นในปีเดียวกับการเกิดปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คือ เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2498 โดยจุดเริ่มต้นการจัดงานวันเด็กในประเทศเกิดขึ้นมาจากการที่นายวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ได้เสนอให้จัดงานวันเด็กขึ้นในประเทศไทย โดยเสนอผ่านทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยจนนำไปสู่การพิจารณาและได้รับการอนุมัติ ทำให้ไทยกลายเป็น 1 ในประเทศที่มีการจัดวันเด็กแห่งชาติ

การกำหนดวันที่สำหรับวันเด็กแห่งชาติ

ในช่วงแรกเริ่มของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นหลังจากข้อเสนอให้จัดงานวันเด็กผ่านมติสภา โดยวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 หลังจากนั้นจึงกำหนดให้เป็นแบบแผนที่จำง่ายและสอดคล้องกับนานาประเทศโดยการกำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่าการจัดงานวันเด็กในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมไม่สะดวก ด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ ช่วงจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นช่วงหน้าฝน การจัดงานและการเดินทางมาร่วมงานเป็นไปอย่างลำบาก อีกประการหนึ่งเนื่องจากวันเด็กแห่งชาติจัดตรงกับวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันทำงาน ทำให้ผู้ปกครองไม่สะดวกพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรม จึงมีมติให้เปลี่ยนวันเด็กแห่งชาติมาจัดงานในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมแทน

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติกับคำขวัญวันเด็กเป็นของคู่กัน ในทุกปีนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะมอบคำขวัญประจำวันเด็ก เพื่อแสดงถึงความใส่ใจต่อเด็ก และเพื่อเป็นโอวาทให้เด็กปฏิบัติตาม โดยคำขวัญวันเด็กปีแรกเกิดขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ในปีพ.ศ. 2499 คำขวัญว่า “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม” ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. ได้มอบคำขวัญให้เด็กไทยทุกปี ทำให้นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมายึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ โดยคำขวัญประจำวันเด็กปีล่าสุด (พ.ศ. 2563) ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” และจะยังคงมีคำขวัญวันเด็กโดยนายกรัฐมนตรีในสมัยต่อไปเรื่อย ๆ ให้ติดตามกัน

วันเด็กแห่งชาติเป็นวันที่เด็ก ๆ หลายคนรอคอย เพราะจะได้ทำกิจกรรมสนุกมากมายที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ออกโปรโมชั่นเอาใจเด็ก ๆ และยังมีสินค้าและของขวัญวันเด็กราคาพิเศษสำหรับผู้ปกครองที่หาของขวัญให้ลูกหลาน เพราะเด็กคืออนาคตที่สำคัญของชาติจึงไม่ควรละเลย และดูให้พวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญและมีคุณภาพของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม:

 

Click ดูโปรโมชั่นส่วนลดวันเด็ก JD Central ได้ที่นี่

Exit mobile version