เช็กสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 กันยายน 64 ได้เท่าไหร่?

ภาระ ค่าใช้จ่าย สำหรับคุณแม่มือใหม่ทั้งหลาย ที่ต้องเลี้ยงดูบุตรในวัยทารก หรือ เด็กแรกเกิด เรียกได้ว่าเป็นช่วงเริ่มต้นที่หนักพอสมควร และยังเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไปโดยปริยาย มีการจับจ่ายซื้อข้าวของเครื่องใช้สำหรับลูกน้อย หรือพูดง่าย ๆ ก็เหมือนมีภาระเพิ่มขึ้นมานั่นเอง ยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ลง และยังอยู่ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 แพร่ระบาด ส่งผลให้คุณแม่ และหลาย ๆ ครอบครัว ประสบปัญหาสถานะการเงินติดขัด ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

แต่…ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะคุณแม่มือใหม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ “เงินอุดหนุนบุตร” ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือคุณแม่มือใหม่ ในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด โดยรัฐจะช่วยออกค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาทต่อเดือน จนเด็กมีอายุครบ 6 ขวบ ล่าสุด! ธนาคารเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ ในวันที่ 10 กันยายน 64  เพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ลงทะเบียนแล้ว หรือ คุณแม่มือใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการรับสิทธิ์ สามารถตรวจสอบเงินเข้า และรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรได้แล้ว ดังนี้

คุณแม่มือใหม่

เงินอุดหนุนบุตร เดือนกันยายน 2564

 • เงินออกวันที่10 กันยายน 2564 / (600 บาทต่อเดือน)
 • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,304,347 ราย
 • เป็นจำนวนเงิน 1,447,962,000 บาท

ดังนั้นควรตรวจสอบที่บัญชีธนาคารของท่านในการรับเงินอุดหนุนบุตร เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ ดังนี้

 • สิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
 • รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว (สำหรับรายใหม่ ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ในโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 ส.ค. 2564
 • ผู้ที่ขึ้นสถานะ “รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง”

ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสิทธิ์ที่ได้รับจะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์ ไม่ย้อนหลังให้

วิธีตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนบุตร

 1. เข้าเว็บไซต์ dcy.go.th “ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”
 2. ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 3. เลขบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ
 4. รหัสยืนยันรูปภาพ คลิกคำว่า “ค้นหาข้อมูล”
 5. ข้อมูลหน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ ปฎิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก
ตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนบุตร

สถานที่ลงทะเบียน

 • กรุงเทพมหานคร : ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา : ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

ขั้นตอนเมื่อไปยื่นสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนบุตร

 • เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย
 • เดินทางไปที่สถานที่ใกล้บ้าน
 • หน่วยงานรับลงทะเบียน รับเอกสาร ตรวจสอบข้อมูล
 • เจ้าหน้าที่บันทึกและนำรายชื่อเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
 • กรณีผ่าน หรือ สำเร็จแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อและแค่รอเงินโอนเข้าบัญชี

เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าทำอย่างไร?

ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โทร 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 124, 147 โทร 02 651 6920

คุณสมบัติการรับเงินอุดหนุนบุตร

 • พ่อแม่เด็กมีสัญชาติไทย หรือ คนใดคนหนึ่ง
 • เด็กมีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
 • ครอบครัวเด็กต้องมีรายได้น้อยเมื่อหารจำนวนคนทั้งหมด เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
 • ผู้ปกครองที่รับอุปการะ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้
 • เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้รับสิทธิ์เท่านั้น
 • ระหว่างตั้งครรภ์ ไม่สามารถลงทะเบียนได้ (รอคลอดก่อนเท่านั้น)
 • บุคลากร เจ้าหน้าที่รัฐ รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้
คุณแม่มือใหม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ “เงินอุดหนุนบุตร”

วัตถุประสงค์สำคัญ “เงินอุดหนุนบุตร”

 • ส่งเสริมให้เด็กแรกเกิด เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่น ๆ
 • สวัสดิการพื้นฐานและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิด ในภาวะยากลําบากได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
 • มาตรการให้พ่อแม่นําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อได้รับการดูแลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

คุณแม่ที่ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้ว หรือ คุณแม่มือใหม่ อย่าลืมลงทะเบียน เช็คสิทธิ์ที่ได้รับตามเงื่อนไขและขั้นตอนตามที่กล่าวไปข้างต้น สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะยากลําบากได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม