Home สำรวจตลาด ข่าวสาร เช็คสถานะเงินเยียวยาประกันสังคม กลุ่มคนกลางคืน รับเงิน 5,000 บาท

เช็คสถานะเงินเยียวยาประกันสังคม กลุ่มคนกลางคืน รับเงิน 5,000 บาท

เช็คสถานะเงินเยียวยาประกันสังคม กลุ่มคนกลางคืน รับเงิน 5,000 บาท
เช็คสถานะเงินเยียวยาประกันสังคม กลุ่มคนกลางคืน รับเงิน 5,000 บาท

เริ่มจ่ายแล้ว! เงินเยียวยาประกันสังคม กลุ่มคนกลางคืนงวดแรก

อีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสำนักงานประกันสังคม ที่เตรียมจ่ายเงินมีเยียวยาคนกลางขึ้น สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 กับระยะเวลามากกว่า 2 ปีทำให้มีประชาชนมากมายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้ โดยล่าสุดทางด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีการเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้มีการจัดทำโครงการเยียวยาผู้ประกันตน สำหรับผู้ประกอบการและกิจการสถานบันเทิง รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ด้วยมาตรการเยียวยาได้มีการกำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าวได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทต่อคนเป็นระยะเวลา 1 เดือน

โครงการเยียวยาประกันสังคม กลุ่มคนกลางคืน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคนโดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เยียวยาต้องเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตราดังกล่าว มีสัญชาติไทย ทำงานในกิจการสถานบันเทิง และต้องเป็นสถานที่ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่มีการจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เท่านั้น ซึ่งจะเริ่มโอนเงินรอบแรกในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ เข้าสู่บัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ลงทะเบียนและทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้

การเริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกในวันนี้ให้แก่ผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 121,431 ราย แบ่งเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 10,762 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกจำนวน 110,669 รายด้านสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ากล่าวเพิ่มเติมว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีเข้าใจความลำบากของประชาชนทุกกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ทำงานอิสระ คนบันเทิงกลางคืน ที่สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนต้องปิดกิจการชั่วคราวมาเป็นระยะนาน จึงกำชับให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ เพื่อมอบให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

มาตรการเยียวยาประกันสังคม กลุ่มคนกลางคืน

และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565 และให้ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนนั้นจริง รับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 2565 เท่านั้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่สายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถตรวจสอบรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th ยกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและคลิกค้นหา เพื่อตรวจสอบสถานะการโอนและการจ่าย ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับโครงการเยียวยา ในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 การล็อคดาวไปจนถึงการปรับระยะเวลาการเปิดปิดส่งผลให้บรรดาสถานบันเทิงไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการเยียวยานิทางด้านประกันสังคมเปิดเผยว่าถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ทำงานอิสระและคน ทำงานบันเทิงช่วงกลางคืนนั่นเอง

READ MORE :