เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนรัฐ จ่ายยังไง จ่ายเมื่อไหร่

เงินเยียวยาช่วยค่าเทอมนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล

เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงดำเนินไปไม่มีที่สิ้นสุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดรอบที่ 3 เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2564 จนถึงตอนนี้ก็เข้าเดือนที่ 5 แล้ว ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทำสถิตินิวไฮตลอดเวลา และยังคงไม่มีทีท่าจะทุเลาลงได้โดยง่าย ดูเหมือนว่ามาตรการล็อกดาวน์จากทางภาครัฐตลอดเกือบสองเดือนที่ผ่านมาจะใช้ไม่ได้ผลเสียแล้ว

อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการปฎิบัติตามคำสั่งล็อกดาวน์ดังกล่าวนั้น ทางภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการขยายระยะเวลาเยียวยาโครงการต่าง ๆ ออกไป รวมถึงออกมาตรการใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบที่พี่น้องประชาชนได้รับทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง

และหนึ่งในมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนล่าสุดก็คือมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แจกเงินเยียวยาสำหรับช่วยค่าเทอมนักเรียนทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2564

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนรัฐ
มาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แจกเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐเท่าไหร่

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1. ระบุว่า อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการที่ 1 โดยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อคน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรอบวงเงิน 21,905.9200 ล้านบาท โดยใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ที่จริงแล้วมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมานี้จ่ายให้ทั้งนักเรียนสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน สำหรับโรงเรียนรัฐบาลจ่ายให้ 2,000 บาทต่อคน และต้องเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาผ่านช่องทางใด

สำหรับนักเรียนของโรงเรียนรัฐบาล สามารถเช็คสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/
2. กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
3. กรอกหมายเลขประจำตัวนักเรียน
4. กรอกรหัสที่เห็นด้านบน (ตัวเลข 6 หลัก)
5. กด “ตรวจสอบข้อมูล”
6. เมื่อพบข้อมูลนักเรียนระบบจะแจ้งว่า “พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564”

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนรัฐ
ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา 2,000.-

หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนที่จะสามารถตรวจสอบได้ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สถานศึกษารายงานและยืนยัน/รับรอง จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น หากนักเรียนศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ กรุณาติดต่อต้นสังกัด หรือ สถานศึกษาของตัวนักเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบนี้
อ้างอิง : student.edudev.in.th

เงินเยียวยา 2,000 บาท จ่ายเมื่อไหร่

สำหรับเงินช่วยค่าเทอมนักเรียนทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2564 คาดว่าจะทำการจ่ายให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หรือช่วงต้นเดือนกันยายน 2564

จ่ายรูปแบบใด

จ่ายผ่านสถานศึกษา โดยที่สถานศึกษาแต่ละแห่งจะทำการโอนจ่ายให้กับนักเรียนในรูปแบบเงินสดหรือเข้าบัญชีธนาคารอีกครั้ง จำนวนเงินรวมตามโครงการทั้งสิ้น 21,600 ล้านบาท จำนวนผู้ปกครองที่คาดว่าจะได้สิทธิประมาณ 11 ล้านคน

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล

  • กรณีนักเรียนได้มีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ยังสามารถใช้เลขบัตรประชาชนและรหัสนักเรียนของสถานศึกษาเดิมได้ในการตรวจสอบสิทธิ์
  • กรณีนักเรียนพบว่ามีสิทธิ์ แต่ได้ย้ายสถานศึกษาไปแล้ว สิทธิ์นั้นจะถูกโยกไปที่สถานศึกษาใหม่
  • นักเรียนที่อายุน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 20 ปี หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จะยังไม่ปรากฎรายชื่อในรอบนี้ โดยให้รอติดตามแนวทางของ สพฐ. ต่อไป
  • กรณีพบชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง ให้ทำการแจ้งสถานศึกษาที่กำลังศึกษาทราบ และแก้ไขข้อมูลต่อไป

มาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แจกเงินเยียวยาสำหรับช่วยค่าเทอมนักเรียนทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดในระลอกนี้ เช่นเดียวกับมาตรการเยียวยาอื่น ๆ ตามโครงการต่าง ๆ ที่ออกมาแล้วก่อนหน้านี้

อ่านเพิ่มเติม