เครื่องตรวจโควิดด้วยตัวเอง แม่นยําแค่ไหน ต้องตรวจเพิ่มไหม

ไม่ต้องเดาเองว่าติดไหมเมื่อมีชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

การระบาดของโควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วงในประเทศไทย เนื่องจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายได้ง่ายขึ้น ประกอบกับการนำเข้าวัคซีนยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ โรงพยาบาลหลายแห่งไม่สามารถรับคนป่วยเพิ่มได้และมีการจำกัดการตรวจโควิดในแต่ละวัน ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองโรคขาดโอกาสในการตรวจไป องต์การอาหารและยา (อย.) จึงอนุมัติการนำเข้าชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test หรือ Antigen Test Kit) เข้ามาในไทย ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจโควิดได้ง่ายขึ้น

ความแตกต่างของการตรวจ ATK และการตรวจ RT-PCR


การตรวจโควิดในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การตรวจด้วยตัวเองและการตรวจโดยสถานพยาบาลที่รับตรวจ ความแตกต่างหลัก ๆ ของการตรวจทั้ง 2 ประเภทนี้ ได้แก่

การตรวจด้วยตัวเอง ATK

การใช้เครื่องตรวจหรือชุดตรวจด้วยตนเอง (Antigen Test Kit: ATK) เป็นการตรวจโดยการใช้สารคัดหลั่งมาหยดลงบนแผ่นทดสอบ แล้วรอผล หากขึ้น 2 ขีดแปลว่าติดเชื้อ การตรวจโดยวิธีนี้จะง่ายกว่าแบบ RT-PCR ราคาชุดตรวจถูกกว่าราคาค่าตรวจ ไม่ต้องรอคิวนานและรู้ผลไวกว่า แต่ความแม่นยำก็น้อยกว่าเช่นกัน ไม่สามารถใช้ผลตรวจบนแผ่นทดสอบยื่นขอรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเคลมประกันได้ ต้องตรวจแบบ PCR เท่านั้น

การตรวจด้วยเครื่องมือแพทย์ RT-PCR

วิธีตรวจแบบ RT-PCR เป็นการตรวจแบบเรียลไทม์ที่ตรวจในห้องแล็บและน้ำยาตรวจโดยเฉพาะ การตรวจจะมีความแม่นยำสูง แต่ก็ใช้เวลาในการรอผลเช่นกัน ตรวจโดยการใช้สารคัดหลั่งในโพรงจมูกโดยวิธีการสวอป (Swap) แล้วหยดในน้ำยาพิเศษ ใช้เวลาในการตรวจไม่นาน แต่รอผลนานประมาณ 24 – 48 ชั่วโมง และรอคิวค่อนข้างนาน ราคาสูงกว่าการตรวจผ่านชุดตรวจด้วยตัวเอง ใช้ใบรับรอง PCR ในการขอเคลมประกันและขอเข้ารับการรักษาได้

ชุดตรวจโควิดและหน้ากากอนามัย
ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง

ประเภทของชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง


การแบ่งประเภทของชุดตรวจโควิดด้วยตนเองแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภทตามสารคัดหลั่งที่นำมาตรวจ ได้แก่

  • ชุดตรวจโควิดด้วยตนเองแบบสวอป

การสวอป (Swap) คือการใช้ไม้ที่มีลักษณะคล้ายคอตตอนบัตแหย่เข้าไปรูจมูกประมาณ 5 เซนติเมตร เพื่อเอาสารคัดหลั่งในโพรงจมูกออกมาตรวจ การตรวจแบบนี้มีโอกาสคลาดเคลื่อนสูงหากแหย่เข้าไปไม่ลึกพอ ก่อนการตรวจจึงควรดูตัวอย่างการใช้งานให้เข้าใจเสียก่อน

  • ชุดตรวจโควิดด้วยตนเองแบบน้ำลาย

น้ำลายจัดเป็นสารคัดหลั่งชนิดหนึ่ง วิธีการตรวจจะใช้น้ำลายผสมกับน้ำยาตรวจแล้วหยดลงบนแผ่นทดสอบ การใช้งานจะไม่เจ็บเหมือนแบบสวอป แต่ควรใช้น้ำลายในปริมาณที่มากพอ โดยชุดตรวจจะมีการระบุขีดที่ควรใส่น้ำลายให้ถึงขีด หากน้อยไปอาจจะไม่พบเชื้อแม้จะเป็นผู้ป่วยก็ตาม

ความแม่นยำของชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง


การตรวจด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจแบบสวอปหรือการตรวจแบบน้ำลายก็มีความแม่นยำในระดับหนึ่ง แต่ก็มีความคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน หากตรวจแล้วพบว่าเป็นโควิดควรติดต่อโรงพยาบา คลีนิค หรือสถานพยาบาลที่รับตรวจแบบ PCR เพื่อยืนยันผล เพราะการตรวจแบบ PCR จะแม่นยำกว่ามาก นอกจากเพื่อความแน่ใจแล้วยังตรวจเพื่อใช้ผลตรวจ PCR ในการทำเรื่องขอเตียงในการรักษาหรือขอรักษาตัวแบบ Home Isolation ได้อีกด้วย

สรุปได้ว่าการตรวจโควิดด้วยตนเองเหมาะสำหรับการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น หากสงสัยว่าจะติดสามารถใช้ชุดตรวจนี้ลองตรวจเบื้องต้นได้เพื่อความสบายใจ แต่หากเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือตรวจแล้วติดต้องตรวจอีกรอบแบบ RT-PCR จึงจะเชื่อถือได้

การซื้อชุดตรวจโควิดด้วยตนเองเป็นวิธีการที่ง่าย ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้อย่างรวดเร็วในช่วงที่โรงพยาบาลหลายแห่งไม่สามารถตรวจได้ทันความต้องการ แต่ก่อนการซื้อควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งซื้อประกอบด้วย เพราะการใช้ของปลอมนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังเสียเงินไปโดยใช่เหตุอีกด้วย


บริการตรวจ RT-PCR ถึงบ้าน @LINE ได้เลย

เพิ่มเพื่อน


อ่านเพิ่มเติม: