BTS เปิดให้เดินทาง 18 เส้นทางฟรี! สำหรับส่วนต่อขยาย

บีทีเอสส่วนต่อขยายแบริ่ง-เคหะฯ และหมอชิต-วัดพระศรีมหาธาตุขึ้นฟรี

การเดินทางในกรุงเทพมหานครมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ, รถไฟฟ้า, เรือ, แท็กซี่ และรถส่วนตัว ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการตามความสะดวก แต่วิธีที่มีความรวดเร็วและสะดวก ซึ่งคนนิยมเลือกใช้ คือ บริการรถไฟฟ้า ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินและบนดิน และพิเศษ! สำหรับการเดินทางไปสถานีส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าบนดินหรือ BTS ก็ได้เปิดให้ประชาชนนั่งฟรี ตามรายละเอียด ดังนี้

สถานีส่วนต่อขยายที่ BTS เปิดให้นั่งฟรี

18 สถานีขึ้นฟรีที่ BTS
18 สถานีขึ้นฟรีที่ BTS

สถานีของ BTS ที่เปิดให้นั่งฟรีมีทั้งหมด 18 สถานี แบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางเคหะฯ- แบริ่ง จำนวน 9 สถานี คือ สำโรง, ปู่เจ้า, ช้างเอราวัณ, โรงเรียนนายเรือ, ปากน้ำ, ศรีนครินทร์, แพรกษา, สายลวด, เคหะฯ

เส้นทางหมอชิต-วัดพระศรีมหาธาตุฯ จำนวน 9 สถานี คือ ห้าแยกลาดพร้าว, พหลโยธิน 24, รัชโยธิน, เสนานิคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรมป่าไม้, บางบัว, กรมทหารราบที่ 11, วัดพระศรีมหาธาตุ

กำหนดการนั่งรถไฟฟ้า BTS ฟรีในสถานีส่วนต่อขยายเหล่านี้ยังคงเปิดให้ขึ้นฟรีอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่มีการกำหนดวันหมดระยะเวลาโปรโมชั่น ประชาชนจึงสามารถนั่งได้ฟรีจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจาก BTS Skytrain

การซื้อตั๋วฟรีเพื่อนั่ง BTS ไปลงสถานีส่วนต่อขยาย

เส้นทางที่สามารถนั่งได้ฟรีเป็นสถานีส่วนต่อขยายทั้งหมดและในการขึ้นก็จำเป็นต้องใช้บัตรโดยสาร สามารถซื้อตั๋วได้ ดังนี้

การใช้บัตรแรบบิท

ผู้ที่ถือบัตรแรบบิทอยู่แล้ว สามารถแตะบัตรแรบบิทเพื่อขึ้นรถโดยสารได้เลย โดยในการใช้งาน ระบบจะไม่หักเงินออกจากบัตร แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ถือบัตรจะต้องมีเงินในบัตรอย่างน้อย 15 บาท จึงจะสามารถใช้บริการได้

การซื้อตั๋วที่เครื่องอัตโนมัติ

ผู้ที่ไม่มีบัตรแรบบิท สามารถกดซื้อตั๋วได้ที่เครื่องซื้อตั๋วอัตโนมัติ โดยเลือกสถานีที่ต้องการจะลง ระบบจะออกตั๋วฟรีในอัตโนมัติในกรณีที่เดินทางในเส้นทางฟรี

มาตรการป้องกันโควิด-19 ในการขึ้นรถไฟฟ้า

เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นการขนส่งที่คนนิยมใช้บริการทำให้มีผู้คนหนาแน่น โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน จึงต้องมีมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ดังนี้

มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19
  • สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ขึ้นรถไฟฟ้า
  • มีการจำกัดจำนวนคนใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา
  • หลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากัน, การพูดคุย และการสัมผัสใบหน้า
  • สแกนไทยชนะทุกครั้ง
  • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในจุดที่ให้บริการ

ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ที่ส่วนต่อขยายบีทีเอสวิ่งถึงสามารถใช้การเดินทางฟรีกับบีทีเอสได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยต้องไม่ลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการแพร่ระบาด ผู้ที้บริการบีทีเองเพื่อเดินทางไปส่วนต่อขยายนี้ควรศึกษาข้อมูลเป็นประจำ เพราะการเดินทางฟรีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ขณะนี้ยังคงฟรีจนกว่าจะมีการประกาศออกมาอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม: