Home สำรวจตลาด ข่าวสาร บริการ Bank@Post ฝากเงินไปรษณีย์ไทย 11 ธนาคาร 2563 มีธนาคารไหนบ้าง?

บริการ Bank@Post ฝากเงินไปรษณีย์ไทย 11 ธนาคาร 2563 มีธนาคารไหนบ้าง?

บริการ Bank@Post ฝากเงินไปรษณีย์ไทย 11 ธนาคาร 2563 มีธนาคารไหนบ้าง?

ฝากเงินแบบไม่ต้องไปที่ธนาคาร ด้วยบริการฝากเงินกับไปรษณีย์ไทย

ธนาคารเป็นสถาบันทางการเงินที่มีบทบาทเกี่ยวกับการฝากเงิน การถอนเงิน สินเชื่อและบัตรเครดิตต่าง ๆ ในอดีตการทำธุรกรรมทางการเงินจะต้องไปที่ธนาคารเท่านั้น ต่อมาจึงเริ่มมีการติดตั้งตู้กดเงินและทำธุรกรรมบางอย่างผ่านตู้ได้แบบอัตโนมัติ สร้างความสะดวกและลดภาระงานของธนาคาร และในปัจจุบันธนาคารได้มีการกระจายการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไปยังภายนอก เพื่อลดการเปิดสาขาของธนาคาร

การกระจายบริการรับฝากเงินไปยังตัวแทนอื่น ๆ

ธนาคารเริ่มมีการกระจายระบบฝากเงินไปยังตัวแทนอื่น ๆ โดยเริ่มแรกเปิดบริการรับฝากเงินและถอนเงินที่เซเว่น อีเลฟเว่นในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2562 ที่ผ่านมา โดยเป็นการฝากกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีธนาคารที่เข้าร่วม ดังนี้

ลำดับ ธนาคาร วงเงินสูงสุดต่อรายการ (บาท) วงเงินสูงสุดต่อวัน

(บาท)

ประเภทบัญชี ค่าธรรมเนียม
1 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)

 

30,000 100,000 · ออมทรัพย์

· กระแสรายวัน

15
2 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

30,000 100,000 · ออมทรัพย์

· กระแสรายวัน

15
3 ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

30,000 100,000 · ออมทรัพย์

· กระแสรายวัน

15
4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

30,000 100,000 · ออมทรัพย์

· กระแสรายวัน

15
5 ธนาคารออมสิน (GSB)

30,000 100,000 · เงินฝาก

· อายุ 7 -14 ปี ฟรีค่าธรรมเนียม

· บุคคลทั่วไป 15 บาท

 

จุดเริ่มต้นการรับฝากเงินกับไปรษณีย์ไทย

เนื่องจากธนาคารหลายแห่งต้องการทำให้การทำธุรกรรมเข้าถึงคนทุกพื้นที่จึงเกิดการสร้างพันธมิตรเพื่อเป็นตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent) และไปรษณีย์ไทยก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของธนาคาร เนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีสาขาครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย การเข้าถึงของผู้คนย่อมง่ายและสะดวกกว่าการเดินทางมาธนาคาร โดยไปรษณีย์ไทยจะมีบริการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ภายใต้ค่าบริการประมาณ 10 – 30 บาท และแจ้งผลแบบเรียลไทม์ สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ทันทีหลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกในบริการฝาก ถอน โอน สำหรับประชาชนที่อยู่ห่างไกล

11 ธนาคารที่เข้าร่วมบริการรับฝากเงินกับไปรษณีย์ไทย

การฝากเงินกับไปรษณีย์ไทย หรือ Bank@Post เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร โดยการฝากเงินกับธนาคารจะเหมือนการฝากเงินกับเคาน์เตอร์ธนาคาร แต่ไม่เฉพาะเจาะจงที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเป็นพิเศษ หลักฐานในการฝาดเงินใช้เพียงใบกรอกเงินที่มีบริการที่ไปรษณีย์และเงินสดที่ต้องการฝากเท่านั้น ปัจจุบันมี 11 ธนาคารที่เข้าร่วมบริการรับฝากเงินกับไปรษณีย์ไทย รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ธนาคาร วงเงินสูงสุดต่อรายการ (บาท) วงเงินสูงสุดต่อวัน (บาท) ประเภทบัญชี ค่าธรรมเนียม ปณ.ที่ให้บริการ
1 ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB)

50,000 100,000 · ออมทรัพย์

· กระแสรายวัน

ฟรี ทุกแห่ง
2 ธนาคารออมสิน (GSB)

50,000 100,000 · เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 10 ทุกแห่ง
3 ธนาคารกรุงไทย (KTB)

50,000 100,000 · ออมทรัพย์ 10 964 ปณ.
4 ธนาคารทหารไทย (TMB)

50,000 100,000 · ออมทรัพย์

· กระแสรายวัน

10 ทุกแห่ง
5 ธนาคารเกียรตินาคิน (KK Bank)

50,000 100,000 · ออมทรัพย์ 15 ทุกแห่ง
6 ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย (TCRB)

50,000 100,000 · ออมทรัพย์ 15 ทุกแห่ง
7 ธนาคารทิสโก้ (TISCO)

50,000 100,000 · ออมทรัพย์

· กระแสรายวัน

15 ทุกแห่ง
8 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (BAAC)

50,000 100,000 · ออมทรัพย์ 20 ทุกแห่ง
9 ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

20,000 40,000 · ออมทรัพย์ 20 ทุกแห่ง
10 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

30,000 60,000 · ออมทรัพย์ 20 964 ปณ.
11 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

50,000 100,000 · ออมทรัพย์

· กระแสรายวัน

25 ทุกแห่ง

 

สามารถตรวจสอบที่ทำการไปรษณีย์ทั้ง 364 สาขา ที่เปิดให้ฝากเงินของธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ได้ที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย

การมีบริการรับฝากเงินของไปรษณีย์ถือว่าเป็นประโยชน์และสะดวกอย่างมากกับพื้นที่ที่ห่างไกล เพราะโดยปกติสาขาของธนาคารมักจะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หากจะตั้งในพื้นที่พื้นที่หนึ่งก็มักจะเป็นย่านธุรกิจ การที่ไปรษณีย์เข้ามาเป็นตัวแทน ทำให้การเข้าถึงธนาคารง่ายยิ่งขึ้น  การวางแผนการออมเงินก็จะง่ายขึ้นตามไปด้วย และการฝากเงินกับไปรษณีย์ก็สามารถทำได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน เหมาะกับทุกคน ทุกวัย

อ่านเพิ่มเติม:

Exit mobile version