เงื่อนไขขอกู้ สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ธ.ก.ส. ดอกต่ำ ผ่อนนาน

ads

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเงินกู้เพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรและบุคคลทั่วไป กู้ได้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วน ทุกสาขาวิชาชีพ หนึ่งในนั้นก็คือเกษตรกรที่ต้องเผชิญกับปัญหาขายผลผลิตไม่ได้ ขาดเงินหมุนเวียน ทำให้เกษตรกรหลายรายจำต้องเปลี่ยนอาชีพเดิมของตนเองเพื่อความอยู่รอดในสภาพสังคมปัจจุบัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จึงได้ออกสินเชื่อตัวใหม่ที่มีชื่อว่า “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้มีเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นอาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ อาชีพนอกฤดูกาล ในวงเงินสูงสุด 100,000 บาท ภายใต้อัตราดอกเบี้ยต่ำมาก แถมมีระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานตั้งแต่ 12-60 เดือน โดยในเบื้องต้น ธ.ก.ส. มีวงเงินตามโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้

สินเชื่อ ธ.ก.ส.
สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ธ.ก.ส.

สำหรับสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ มีวัตถุประสงค์ให้พี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปนำไปลงทุนหรือใช้จ่ายสำหรับการเริ่มต้นประกอบอาชีพ หรือสร้างอาชีพในชุมชนและชนบท สนับสนุนการสร้างรายได้

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

  • ต้องเป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป
  • ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  • มีแผนประกอบอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนโดยมีเงินลงทุนไม่มาก

วงเงินปล่อยกู้

  • กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย

อัตราดอกเบี้ย

  • กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่ายคิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้
  • ปลอดเงินต้น 2 ปีแรก แต่ต้องชำระดอกเบี้ย กรณีลงทุน 1-3 ปี คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย MRR หรือเท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี

ขยายความอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่กู้เพื่อไปเป็นค่าใช้จ่าย ผ่อนได้ 12 เดือนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี สำหรับผู้ที่กู้เพื่อไปลงทุน ผ่อนได้ 5 ปี และไม่ต้องชำระเงินต้นใน 2 ปีแรก ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี (3 ปีแรก) ปีที่ 4-5 คิดดอกเบี้ยตาม MRR (ประมาณ 6.5% ต่อปี)

วิธีสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 – 31 มี.ค. 67 ผ่านช่องทาง

  • LINE Official : BAAC Family แอดไลน์ @baacfamily
  • แจ้งความประสงค์ “ขอสินเชื่อ”
  • รับนัดทำสัญญาผ่านทาง SMS
  • ทำสัญญาที่ธนาคารต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Call Center 02-555-0555

นอกจากสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ แล้ว ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่น ๆ มาอัปเดตประจำเดือนกรกฎาคม 2564 อีกดังนี้

ธ.ก.ส.
สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

สินเชื่อเงินด่วน A Cash

สินเชื่อสำหรับเกษตรกรที่มีประวัติชำระหนี้ดี โดยไม่มีหนี้ค้างชำระ ให้กู้ยืมสูงสุด 50,000 บาท คืนได้สูงสุด 1 ปีนับจากทำสัญญา ส่งดอกเบี้ยครบสามารถต่ออายุสัญญาได้ เงื่อนไข ต้องจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือใช้คนค้ำประกัน 2 คน

สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

เป็นสินเชื่อที่ให้ลูกค้าธนาคารที่มีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท กู้ได้ด้วยวงเงินกู้ถึง 90% ของมูลค่าหลักประกันได้แก่ บัญชีเงินฝากประจำ หรือสลากออมทรัพย์มาวางประกันก็ได้เช่นกัน คิดดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 2% ตามประเภทบัญชีเงินฝาก สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี หลักฐานกู้สินเชื่อ 1.หลักประกัน 2.บัตรประชาชน

สินเชื่อ ธ.ก.ส. นวัตกรรมดี มีเงินทุน

สินเชื่อ Smart Farmer สำหรับเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับธุรกิจ กู้ได้ถึง 31 มีนาคม 2567 อัตราดอกเบี้ย กรณีแรกกู้มาเป็นค่าใช้จ่าย จ่ายคืน 12 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี กรณีที่สอง กู้ลงทุน ผ่อนยาว 10 ปี ไม่ต้องชำระเงินต้น 3 ปีแรก, ดอกเบี้ย 4% ใน 3 ปีแรก, หลังจากนั้น MRR

สินเชื่อ Smart Cash แก้หนี้นอกระบบ

สินเชื่อ Smart Cash แก้หนี้นอกระบบ ชำระดีมีวงเงิน สำหรับรช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เป็นหนี้นอกระบบวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 12 เดือน ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 10 มีนาคม – 30 มี.ค. 2566

สินเชื่อเกษตรยั่งยืน

สำหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่ต้องการกู้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายหรือลงทุนเพื่อพัฒนาผลผลิตแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ที่ยั่งยืน อัตราดอกเบี้ย MRR-1 สำหรับ 3 ปีแรก และที่ MRR สำหรับปีที่ 4 ขึ้นไป

คลิกสมัคร “สินเชื่อประเภทต่าง ๆ” ได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม