Home สำรวจตลาด ข่าวสาร ATM สีขาว White Label ATM คืออะไร?

ATM สีขาว White Label ATM คืออะไร?

ATM สีขาว คืออะไร?

ตู้เดียวทำธุรกรรมทุกธนาคาร เริ่ม 2562 นี้

เอทีเอ็มสีขาว หรือ White Label ATM คือ การบริหารจัดการตู้เอทีเอ็มร่วมกัน เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคาร โดยตู้เอทีเอ็มสีขาวจะสามารถทำธุรกรรมได้เสมือนตู้เอทีเอ็มของแต่ละธนาคาร แต่ผู้ใช้บัตรไม่จำเป็นต้องมองหาตู้เอทีเอ็มที่ตัวเองถือบัตรอยู่เท่านั้น เพราะตู้เอทีเอ็มสีขาวสามารถรับบัตรได้ทุกธนาคาร พร้อมค่าธรรมเนียมที่ถูกลงหรือฟรีค่าธรรมเนียม

ไทม์ไลน์การผลักดันเอทีเอ็มสีขาว

ปัจจุบันแม้เอทีเอ็มสีขาวจะยังไม่บรรลุเป้าหมายในการรวมทุกธนาคารมาไว้ในตู้เดียวอย่างที่ตั้งใจ  แต่ก็มีความคืบหน้าระหว่างธนาคารออมสินและธนาคารกสิกรไทยออกมาให้เห็น นี่คือไทม์ไลน์คร่าวๆ ของการผลักดันเอทีเอ็มสีขาวที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 2 ธนาคาร ซึ่งอาจนำไปสู่ตู้เอทีเอ็มสีขาวโมเดลได้ในอนาคต

  • บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ (ITMX) ศึกษาเรื่องเอทีเอ็มสีขาวตั้งแต่ปี 2560
  • ธนาคารในประเทศไทยมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ไม่ได้ข้อสรุปและไม่มีทีท่าจะเกิดการจัดทำเอทีเอ็มสีขาวให้เกิดเป็นรูปธรรม
  • ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย (KBank) และประธานสมาคมธนาคารไทย พยายามผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จ
  • ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารออมสินได้ลงนามความร่วมมือการให้บริการเอทีเอ็ม ถือเป็นการลงนามระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจกับธนาคารพาณิชย์ครั้งแรกในประเทศไทย และนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถพัฒนาไปสู่การให้บริการเอทีเอ็มสีขาวได้
คูณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้การสนับสนุนโครงการเอทีเอ็มสีขาวอย่างเต็มที่ ย่อมมีที่มาที่ไป นั่นก็เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับทุกฝ่ายหากสามารถผลักดันเอทีเอ็มสีขาวให้สำเร็จได้ โดยประโยชน์ที่จะได้รับจะมีทั้งประโยชน์ต่อธนาคารเอง และประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ใช้บริการของธนาคาร

ประโยชน์ต่อธนาคาร

  • ธนาคารจะสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานของธนาคารลงได้ การลงทุนซ้ำซ้อนต่างๆ โดยการศึกษาเรื่องเอทีเอ็มสีขาวระบุว่าต้นทุนธนาคารจะลดลงถึง 20%
  • ธนาคารจะสามารถลดต้นทุนที่มาจากการสั่งซื้อตู้เอทีเอ็มจากต่างประเทศ และค่าบำรุงอันเกี่ยวเนื่องกับตู้เอทีเอ็ม

ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

  • ผู้ใช้สามารถใช้บริการเครื่องเอทีเอ็มของทุกธนาคารได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม สำหรับการทำธุรกรรมภายในจังหวัดเดียวกัน
  • ค่าธรรมเนียมระหว่างจังหวัดจะถูกลง เช่น ค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขตเหลือ 15 บาท จากเดิม 25-35 บาท

อุปสรรคของเอทีเอ็มสีขาว

ถึงแม้ว่าการจัดทำเอทีเอ็มสีขาวจะช่วยลดต้นทุนให้ธนาคารและมอบสิทธิ์ประโยชน์ให้ลูกค้าของธนาคาร แต่ก็มีเหตุผลบางประการที่ทำให้เอทีเอ็มสีขาวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนี้

1.การสูญเสียกำไรของธนาคาร

เอทีเอ็มสีขาวครอบคลุมธุรกรรมหลากหลายประเภท ซึ่งบางประเภทเป็นกำไรของธนาคาร การเข้าร่วมเอทีเอ็มสีขาวทำให้กำไรส่วนนี้ลดลง

2.การหาตัวกลางในการบริหารจัดการเอทีเอ็มไม่ได้

การทำข้อตกลงในสัญญาเอทีเอ็มสีขาวจะต้องมีผู้ดูแลที่เป็นคนกลางในการดูแลระบบนี้ แต่ขณะนี้ไม่มีใครประสงค์จะเป็นผู้ดูแล แต่คาดว่าในอนาคตอาจมีการจ้างคนนอกเข้ามาเป็นคนกลางในการดูแล หลังจากการตกลงรายละเอียดอื่นๆ เสร็จสิ้นแล้ว

ความคาดหวังต่อเอทีเอ็มสีขาว

เอทีเอ็มสีขาวมีประโยชน์ทั้งต่อธนาคารและผู้ใช้บริการธนาคาร เพราะฉะนั้นหลายๆ ฝ่ายจึงคาดหวังให้เอทีเอ็มสีขาวสามารถบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็ว หากธนาคารออมสินและธนาคารกสิกรไทยสามารถดำเนินงานและแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน กระบวนต่างๆ ที่ทำให้เอทีเอ็มสีขาวเกิดขึ้นได้จริง เชื่อว่าหลายๆ ธนาคารจะเชื่อใจและพิจารณาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเอทีเอ็มสีขาว ความคาดหวังของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อเอทีเอ็มสีขาว คือ

1.ทุกธนาคารให้ความร่วมมือจัดตั้งตู้เอทีเอ็มสีขาว

2.บรรลุข้อตกลงกับธนาคาร โดยเงื่อนไขไม่กระทบผู้บริโภค

3.ลดการจัดตั้งตู้เอทีเอ็มซ้ำซ้อน โดยแก้ปัญหาด้วยการใช้ตู้เอทีเอ็มสีขาว

เอทีเอ็มสีขาว บัตรทุกธนาคารใช้ได้ในตู้เดียว

ถึงแม้ปัจจุบันจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสด แต่ความนิยมในการใช้ตู้เอทีเอ็มก็ยังคงมีอยู่ อย่างน้อยๆ เอทีเอ็มสีขาวจะทำให้เราไม่ต้องเดินหาตู้ธนาคารที่เราถือบัตรให้เหนื่อย แค่เจอตู้เอทีเอ็มสีขาวก็สามารถใช้บริการได้เลย

ที่มา : https://www.prachachat.net/finance/news-390371

อ่านเพิ่มเติม:

ดูสินเชื่อบ้านทั้งหมดได้ที่นี่

Exit mobile version