ประกาศ! บขส. ให้คืนตั๋ว-เลื่อนการเดินทาง ช่วงสงกรานต์ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.63

ads

คืนตั๋วรถทัวร์ หรือเลื่อนเดินทาง ช่วงสงกรานต์ฟรี !

ตามที่คณะรัฐมนตรีลงมติยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน อย่างเป็นทางการ เพื่อต้องการลดการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว ลดความเสี่ยงการแพร่โรค #โควิด19 ออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ เป็นวงกว้าง

แม้มาตรการดังกล่าวจะช่วยชะลอการแพร่เชื้อหรือจำกัดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาให้อยู่ในวงแคบ แต่ก็ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะตามที่ทราบกันดีว่า เทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยนั้นเป็นช่วงวันหยุดยาว จึงมีประชาชนหลายคนต่างจับจองตั๋วโดยสารช่วงหยุดสงกรานต์เอาไว้เรียบร้อย เมื่อมีการยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ 2563 และให้เป็นวันทำงานตามปกติ ย่อมก่อให้เกิดความกังวลว่า อาจต้องทิ้งตั๋วโดยสาร แบบไม่ได้เงินคืน

อย่างไรก็ดี ทางกระทรวงคมนาคม เตรียมการให้ผู้โดยสารรถไฟ, รถ บขส. และการบินไทย สามารถเปลี่ยนเที่ยวหรือยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียว โดยมีเงื่อนไขวิธีการคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทาง ดังนี้


เปิดวิธีคืนตั๋ว-เลื่อนการเดินทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์


บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
กรณีเลื่อนตั๋ว 

–  ผู้ที่ต้องการเลื่อนตั๋วจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือหยุดสงกรานต์ จะมีการขยายตั๋วเพิ่มเป็น 90 วัน ซึ่งหมายถึงสามารถเลื่อนได้ถึงเดือนกรกฎาคม จากเดิมให้ 30 วันเท่านั้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

–  สำหรับการเลื่อนต้องนำตั๋วหรือสลิปการชำระเงินมาขอเลื่อนต่อพนักงานขายตั๋วก่อนรถออกเป็นเวลา 1 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ และถ้าเลื่อนการเดินทางแล้ว ไม่สามารถคืนตั๋วได้

กรณียกเลิกตั๋ว 

–  ผู้โดยสารที่จองตั๋วระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 มีความประสงค์จะคืนค่าตั๋ว สามารถติดต่อได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ทั่วประเทศตั้งแต่ 25 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ด้าน “การบินไทย” ประกาศทางเฟซบุ๊ก Thai Airways เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเส้นทางระหว่างประเทศ สำหรับบัตรโดยสารราคาปกติและราคาพิเศษที่ออกในประเทศไทย และเดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย (TG) และเที่ยวบินร่วมกับสายการบินไทยสมายล์ (WE) โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อดำเนินการต่อไปนี้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

–  สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับเส้นทางเดิมหรือรหัสชั้นโดยสาร (RBD) เดิม **ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างแต่ละเที่ยวบินของวันที่จะเดินทาง

–  ในกรณีที่รหัสชั้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่ว่างในเที่ยวบินที่ต้องการเปลี่ยน ผู้โดยสารจะต้องชำระส่วนต่างราคาและภาษี (ถ้ามี)

การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน

–  สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง โดยชำระส่วนต่างราคาและภาษี (ถ้ามี) และยกเว้นค่าธรรมเนียม

การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง

–  สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทาง สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

การคืนบัตรโดยสาร

–  สามารถคืนบัตรโดยสารตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร

ข้อยกเว้น 

–  บัตรโดยสารที่มาจากการแลกไมล์, บัตรโดยสารกรุ๊ปทัวร์ ไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้ ส่วนบัตรโดยสารที่ออกโดยตัวแทนจำหน่าย จะต้องติดต่อตัวแทนจำหน่ายโดยตรง


การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศคืนเงินค่าโดยสารเต็มจำนวน โดยไม่หักค่าธรรมเนียมคืนตั๋วให้กับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2563 และไม่ต้องการเดินทาง โดยสามารถขอคืนตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง

และในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก ทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางออกไปนอกบ้าน หรือไปยังแหล่งชุมชนโดยไม่จำเป็น รวมถึงเร่งหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส #COVID19 มาไว้ป้องกันต้ว ขณะเดียวกัน ก็มีหลายคนที่เริ่มมองหาประกันโคโรนาที่พร้อมมอบความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยเมื่อต้องนอนพักรักษาตัวกันเป็นจำนวน

แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยไวรัสโคโรนากับบริษัทใด ก็อย่าลืมอ่านรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนนะคะ เพื่อให้มั่นใจว่า คุณได้รับความคุ้มครองตามที่ต้องการจริง ๆ เพราะประกันบางตัว มอบความคุ้มครองทันที แต่บางตัวต้องรออย่างน้อย 14 วันถึงได้รับความคุ้มครอง และสิ่งสำคัญที่สุด คือ อย่าพาตนเองเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงเด็ดขาด เพื่อตัวของคุณเอง


READ MORE :