เช็คที่นี่! รวมโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2564

ช่องทางบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สถานการณ์น้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศไทยหลายพื้นที่ยังคงวิกฤตน้ำท่วมสูงในระดับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การเดินทางโดยเรือคือการคมนาคมทางเดียวที่ทำได้ แน่นอนว่าเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องประชาชนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกคอยส่งข้าว ส่งน้ำ อุปกรณ์ยังชีพต่าง ๆ เพื่อให้ดำรงชีวิตต่อไปได้ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานที่ร่วมรับบริจาค สำหรับใครที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมทำกุศลช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ วันนี้ทีมงานได้รวบรวมเอาโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2564 ที่เปิดรับบริจาคเงิน สิ่งของต่าง ๆ มาไว้ในบทความนี้


รวมช่องทางบริจาค น้ำท่วม 2564 


1. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารกรุงไทย

เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ พร้อมรับใบอนุโมทนาบัตรทางอีเมลทันที วิธีบริจาคเพียงสแกนบริจาคผ่าน คิวอาร์โค้ด กรุงไทยเติมบุญ บนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT หรือ บริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่ 000-0-60128-4 ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ ส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ เพื่อรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ donation@friendsofpa.or.th

2. สภากาชาดไทย

รับบริจาคผ่านโครงการ ธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 045-3-04637-0 หากมีความประสงค์รับใบเสร็จ แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระบุเพื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมแนบสลิปการโอน ทาง email : donation@redcross.or.th หรือ โทรสาร 0 2250 0312 , 0 2652 4440

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2564
ช่องทางบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

3. มูลนิธิเนชั่น

โครงการ “เนชั่นปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” มูลนิธิเนชั่น ร่วมกับบีทีเอส กรุ๊ป, โรงเรียนบางกอกพัฒนา และบริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ น้ำดื่ม นม ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ เสื้อผ้า(ขอเป็นของใหม่) หรือ ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชี มูลนิธิเนชั่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 333-0-01399-6

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชื่อบัญชี “กฟภ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 073-0-13548-9 กรุณาแจ้ง Company Code 7311 ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนโอนเงินเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน

5. ศูนย์ช่วยเหลือ รับบริจาค และร้องเรียน ผู้ประสบอุทกภัยชัยภูมิ

บริจาคของใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิได้ โดยติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 097-275-5791 , 064-512-3037 หรือ 084-092-1812

6. มูลนิธิเกศาศิลาราช

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิเกศาศิลาราช ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 037-257341-4

7. มูลนิธิปั้นเด็กดี

เปิดรับบริจาคสมทบทุนซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เทียนไข ยากันยุง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดลพบุรี ร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิปั้นเด็กดี Center รับบริจาคในกรุงเทพฯ วัดฉัตรแก้วจงกลณีจรัญ 94 หรือร่วมสมทบทุนซื้อสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งที่ มูลนิธิปั้นเด็กดี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 719-0-690131

และทั้งหมดนี้ก็คือช่องทางบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2564 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวก แม้จะเป็นเงินหรือสิ่งของเพียงเล็กน้อยก็ถือว่ามีค่าอย่างมากสำหรับพี่น้องที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้

อ้างอิง : นิวส์ ทรูไอดี

อ่านเพิ่มเติม