ads

นอกเหนือจากราคาหน้ากากอนามัยที่พุ่งสูงขึ้นแล้วจากชิ้นละ ไม่ถึง 1 บาท กลายเป็น 15-20 บาท ต่อชิ้น ซึ่งแม้ว่าจะมีการควบคุมจากทางภาครัฐ แต่ราคาก็ยังขึ้นไม่หยุดหย่อน หากจะมาดูเรื่องของ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ แบบ 70% หากขาดตลาด ก็อาจมีทีท่าว่าราคาจะสูงขึ้นด้วย ไม่เพียงแค่นั้น COVID-19 หรือ ไวรัสโคโรน่า ยังมีผลทำให้แอร์บ้าน และเครื่องใชไฟฟ้าอย่างตู้เย็น อาจมีราคาสูงขึ้นก่อนสงกรานต์ปี 2563 อีกด้วย

ไวรัสโคโรน่า กระทบการส่งออกอะไหล่แอร์ จากจีน

รายงานจาก Businesstoday.in กล่าวว่า ราคาของแอร์ ไม่ว่าจะเป็น แอร์ Inverter หรือ ตู้เย็น รวมถึงเครื่องทำความเย็นทั้งหมด อาจมีราคาดีดสูงขึ้นอีก 5% – 10% ในช่วงหน้าร้อนปีนี้ เหตุเกิดจาก การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การส่งวัตถุดิบ อะไหล่ บางประเภทจากประเทศจีน หยุดชะงัก แต่อย่างไรก็ดี ข่าวนี้ จะมีผลกระทบต่อประเทศใกล้ไทย อย่างอินเดียเท่านั้น

ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบตามไปด้วย

ไม่เพียงแต่ประเทศอินเดียเท่านั้น ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งอะไหล่ และวัตถุดิบ จากประเทศจีน ซึ่งมูลค่าการนำเข้าสูงเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ AFTA, ยุโรป, เกาหลีเหนือ และ เกาหลีใต้, รวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วย1 และมีความเป็นไปได้สูงว่า น่าจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับราคาสินค้า electronics ต่างๆ หากต้องมีการนำเข้าอะไหล่ และ วัตถุดิบจากประเทศจีน ในช่วงนี้

ทำไมถึงควรต้องกังวล?

ในปัจจุบัน เศรษฐกิจในประเทศไทยเกิดการชะลอตัวเป็นอย่างมาก จากภัยของฝุ่น PM 2.5, จากเรื่องของการเมือง, รวมถึงการระบาด หรือ ข่าวการระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดภาวะรายได้ฝืดเคือง และมีหลายบริษัทที่มีการปลด lay-off พนักงาน ดังนั้น การซื้อสินค้าประเภทเครื่องปรับอากาศ แอร์ ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ควรมีการควบคุมราคาก่อน เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนในประเทศ

สิ่งที่สามารถรับมือได้

ในเมื่อรู้กันแล้วว่า “ราคาของแอร์บ้าน อาจปรับตัวสูงขึ้น” รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ก็มีโอกาสที่จะมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ควรจะต้องปฎิบัติดังนี้


อ้างอิง

  1. มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ, ข้อมูลการคลัง มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562, dataservices.mof.go.th
  2. Looking to buy AC, fridge this summer? Get ready to pay more, Business Today India, February 19, 2020, Businesstoday.in