ด่วน! ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน-ยุบ ศบค. ใช้ พรก.โรคติดต่อแทน

ครม. ไฟเขียวผ่าน พรก.โรคติดต่อ ใช้แทน พรก.ฉุกเฉิน

วานนี้ 21 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 37/2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยจะไม่ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ส่งผลให้เป็นการยกเลิกการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปโดยอัตโนมัติ

ครม.ยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน-ยุบ ศบค.

หลังเสร็จสิ้นประชุมคณะรัฐมนตรี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.ได้เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. …. ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอโดยมีสาระสำคัญคือการแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้เป็นร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. ….ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกัน ควบคุม ระงับ หรือขจัดโรคต่อต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาโดยเร็ว

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มหมวดการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อแยกการจัดการโรคในสถานการณ์ปกติออกจากสถานการณ์อันตรายร้ายแรงที่มีลักษณะเป็นโรคอุบัติใหม่หรือโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ทั้งนี้ในอนาคตข้างหน้าหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉิน) ส่งผลให้เป็นการยกเลิกการประกาศบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉินไปโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังทำให้ ศบค.ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจ พรก.ฉุกเฉิน มาตรา 7 วรรคห้า ต้องมีอันสิ้นสภาพไป

ThaigovSpokesman
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 37/2564

ยกเว้นความผิดให้แก่เจ้าหน้าที่

ในส่วนของบทบัญญัติเรื่องความคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยังได้ยกเว้นความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อรวมถึงบุคคลใดซึ่งได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เช่นเดียวกันกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมไปถึง พนักงานกู้ภัย, ผู้ช่วย อสม. นับตั้งแต่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชอาณาจักร วันที่ 26 มีนาคม 2563

ไม่มีนิรโทษกรรมจนท.-ผู้บริหาร

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเสริมอีกว่าในร่างฯ ไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่กล่าวถึงการนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายหรือบริหารตามที่หลายฝ่ายเป็นกังวล

หลังจากที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ….. (พรก.คุมโรค) โดยไม่ขยายเวลาบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นั่นหมายความว่า พรก.ฉุกเฉิน จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้ และเป็นการยกเลิกประกาศบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉินไปโดยอัตโนมัติ

ทั้งยังส่งผลให้ ศบค. ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจ พรก.ฉุกเฉิน มาตรา 7 วรรคห้า ต้องมีอันสิ้นสภาพไป โดยเพิ่มหมวดการจัดการฉุกเฉินเพื่อไม่ต้องออก พรก.ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ไม่มีผลให้เป็นการนิรโทษกรรมฝ่ายบริหาร แต่เป็นไปเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต

อัปเดตติดเชื้อวันนี้
22 กันยายน 2564 ข้อมูลล่าสุดชี้ชัดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไทยนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เมื่อพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,252 ราย เสียชีวิต 141 ราย ATK อีก 2,062 ราย

ยอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีน
รายงานล่าสุดจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่ 28 ก.พ. – 20 ก.ย. 2564 รวม 45,211,101 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น เข็มที่ 1 สะสม 29,201,077 ราย, เข็มที่ 2 สะสม : 15,388,071 ราย และ เข็มที่ 3 สะสม : 621,953 ราย

ที่มา : แนวหน้า, เพจไทยคู่ฟ้า

อ่านเพิ่มเติม