6 บริษัทรับส่ง เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เช็คสาขาที่เปิดให้บริการ

ความกังวลเกี่ยวกับข้อกฎหมายของสินค้าควบคุมอย่างหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ที่ทำการซื้อขาย และต้องมีการส่งของนั้นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ที่มีการซื้อและต้องส่งกันผ่านบริษัทส่งของ และหนึ่งในบริษัทขนส่งที่มีคนถามมากที่สุดคือ Kerry, ไปรษณีย์ไทย, J&T, Nim Express, นิ่มซี่เส็ง, Flash ที่สงสัยกันว่า ยังสามารถส่งเจลล้างมือได้หรือไม่? วันนี้เรามีคำตอบกัน

ส่งได้ต้องมีใบอนุญาต บางเจ้าไม่ส่ง เจลแอลกอฮอล์

ข้อมูลจาก Thaipbs กับการตรวจสอบ การส่งสินค้าประเภทหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สามารถสรุปได้ดังนี้

  1. ไปรษณีย์ไทย รับส่ง ได้ทั้งเจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น
  2. Kerry เช่นเดียวกันกับ ไปรษณีย์ไทย รับส่ง ได้ทั้งเจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย เฉพาะภายในประเทศ
  3. Nim Seng รับส่งหน้ากาก และ เจล ได้ตามปกติเหมือนที่มีให้บริการ
  4. Nim Express – ส่งหน้ากากอนามัย แต่ไม่รับเจลล้างมือแอกอฮอล์
  5. Flash Express – ไม่รับเจลล้างมือ แอลกอฮอล์
  6. J & T – ต้องมีใบอนญาต ในการส่งของทั้งสองประเภท

ตรวจสอบสาขา ที่ปิดชั่วคราว ในสถานการณ์ โควิด