เผยรายชื่อ 46 ประเทศเข้าไทยไม่ต้องกักตัว เริ่ม 1 พ.ย.นี้

46 ประเทศเข้าไทยไม่ต้องกักตัวตามแผนเปิดประเทศ

นับจากวันนี้ไปก็เหลืออีกเพียงหนึ่งสัปดาห์แล้วประเทศไทยจะเข้าสู่การเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 46 ประเทศเข้าไทยแบบไม่ต้องกักตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยและสถานการณ์ทั่วโลกที่มีแนวโน้มคลี่คลายดีขึ้น เริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำกลุ่มแรก และต้องฉีดวัคซีนครบโดส และมีหลักฐานการปลอดเชื้อโควิด ร่วมกับการตรวจร่างกายก่อนเดินทางและเมื่อถึงไทย มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย.64

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งปลดล็อกมาตรการ COVID-19 หนึ่งในนั้นคือคำสั่ง เปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ซึ่งมีรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยทางเครื่องบินโดยสารโดยที่ไม่ต้องถูกกักตัว/ไม่จำกัดพื้นที่ รวมถึงมาตรการปฎิบัติในการเดินทางทั้งก่อนและหลัง ซึ่งเป็นที่มาของประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (13)

travel
การท่องเที่ยวยุค New Normal

มาตรการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

การเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว/ไม่จำกัดพื้นที่เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 3 ประเภท โดยยึดหลักคนไทยปลอดภัย ต่างชาติมั่นใจ ได้แก่

1. ให้คนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางจาก 45 ประเทศ + 1 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องกักตัว และสามารถเดินทางได้ทุกจังหวัดโดยมีเงื่อนไขคือผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในไทยจะต้องพักอยู่ในประเทศต้นทางนั้น ๆ ต่อเนื่องอย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

2. ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไหนก็ได้ (กรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์ในกลุ่มที่แรก) จะใช้หลักเดียวกันกับโปรแกรมแซนบ็อกซ์ (Sandbox) คือต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่นำร่อง 17 จังหวัด ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ต้องทำการจองที่พัก 7 คืน (ต้องเป็นโรงแรมที่อยู่ใน Sandbox area) และมีประกันสุขภาพอย่างน้อย 50,000 ยูเอสดอลลาร์ รวมถึงต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิดซ้ำในวันที่ 6 หรือ 7 ซึ่งนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะต้องเดินทางในพื้้นที่แซนด์บ็อกครบ 7 วันหลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นได้

3. คนกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 2 แบบก่อนหน้านี้ ได้แก่ คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย หรือได้รับเพียงเข็มเดียวยังไม่ครบ คนกลุ่มนี้สามารถเดินทางเข้าไทยได้แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการกักกันในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด อาทิ สถานกักกันโรคทางเลือก (AHQ), สถานกักกันโรคที่รัฐจัดให้ (SQ), สถานกักกันโรคของหน่วยงานหรือองค์กร (OQ) หรือสถานที่กักกันในส่วนของโรงพยาบาล (HQ)

รายชื่อ 46 ประเทศเข้าไทยไม่ต้องกักตัว

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 17/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) ได้แก่

ออสเตรเลีย ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม ภูฏาน บรูไนดารุสซาลาม บัลแกเรีย กัมพูชา แคนาดา ชิลี จีน ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น ลัตเวีย ลิทัวเนีย มาเลเซีย มอลตา เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ สโลวีเนีย สาธารณรัฐเกาหลี สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง

และทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อ 46 ประเทศเข้าไทยไม่ต้องกักตัว เริ่ม 1 พ.ย.นี้ พร้อมแนวทางปฎิบัติ เงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่กระทรวงการต่างประเทศประกาศออกมาซึ่งเน้นเป็นประเทศความเสี่ยงต่ำ และต้องได้รับวัคซีนครบโดสและมีผลตรวจ RT-PCR

อ่านเพิ่มเติม